Notiser

Godt tilsvar fra imam

Imam Yasir Fawzi svarer på SIANs planlagte koranbrenning

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv