Debatt

Tvungen militærtjeneste er umoralsk!

(Skribentene av denne artikkelen unngår konsekvent bruken av det nominelle begrepet «verneplikt» som denoterer «å bli tvunget til å tjenestegjøre i militæret». Vi mener dette er en uærlig og feilaktig begrepsbruk, da vi mener militærtjeneste under tvang verken er en plikt eller et vern av landet.)

Forsvarssjefen har uttalt at han trenger flere soldater. Samtidig frykter Frps utenrikspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, at for få mennesker gjennomgår førstegangstjenesten. Derfor ønsker han å innføre tvungen militærtjeneste.

Man skulle tro representanter fra et parti som titulerer seg med å være liberalistiske, skulle motstri seg slike totalitære ordninger. Tydeligvis ikke.

For det første er det meget lite effektivt med tvungen militærtjeneste. Det tvinger produktive unge mennesker til å miste en kritisk del av sitt inntektsgivende liv. Den virkelige kostnaden ligger ikke i kost & losji av soldaten i tjeneste, men det som forsvinner i tid og ressurser av alternativkostnader fra mennesket som ufrivillig blir sendt i militæret. Tapet av tvungen militærtjeneste er det som kunne ha vært, men som aldri ble.

Fredstiltak

Vi tar til motmæle mot å tvinge mennesker i militærtjeneste, dog ikke nødvendigvis betalt militærtjeneste. Den kan vi godt øke slik at den tilsvarer etterspørselen av soldater som formodentlig trengs.

Å betale mennesker det de fortjener for arbeid de gjør, er selvsagt bra og rettferdig.

Det gjør også at mennesker mer produktive enn lønnen i militæret som regel heller jobber enn å verve seg, og dermed bidrar til å øke velstanden i samfunnet i større grad enn hva de kunne ha gjort om de vervet seg.

Men kanskje enda viktigere, betyr det at kostnadene for en stat er lav under fredstid og høy med krig. Ser man utenrikspolitikk i et større helhetlig perspektiv, er dette et knakende godt antikrig-tiltak! Dette gir staten insentiver til å ikke gå i kostbare kriger og inngå konflikter med andre land som kan lede til det.

Til slutt vil vi påpeke at det virker ulogisk eller i det minste veldig paradoksalt å argumentere for at tvungen militærtjeneste bidrar til å beskytte norske frihetsverdier, for vi vil påstå det nettopp er disse frihetsverdiene man ødelegger med tvungen militærtjeneste. For hva kan rettferdiggjøre å fjerne og være viktigere enn den grunnleggende personlige friheten til unge mennesker med hele livet foran seg? Dersom det er friheten man mener er viktig, synes det som tvungen militærtjeneste er noe man skal være imot, ikke for.

En form for slaveri

Tvungen militærtjeneste innebærer nemlig at mennesker tvinges av staten til å være soldater mot deres egen frie vilje.

Det rokker med den fundamentale rettferdighetsfølelsen og går imot tanken om selveierskap til egen kropp og eget liv.

At unge mennesker skal rives løs fra et avgjørende punkt i livet, for å kastes i leir og blindt adlyde folk de aldri før har møtt, er særdeles menneskelig nedverdigende og foruroligende. Den individuelle iboende friheten frarøves i sin totalitet. For flere høres sikkert dette spissformulert ut, men det er det som skjer. Vi er fristet til å kalle en spade for en spade, og faktisk kalle det en form for slaveri.

Dersom dette blir innført håper vi borgerne fordømmer og blånekter slike grovt moralskt forkastelige overtramp sånn at ordningen råtner på rot!

Slaveriet var avskaffet i Vesten på 1800-tallet. La oss beholde det slik.

En forkortet versjon av denne artikkelen ble først publisert i SiD Aftenposten.

Mest lest

Arrangementer