Kommentar

Nei, NRK, de rike betalte ikke 1,3 prosent i skatt

NRKs påstand om de rikes skattebidrag grenser til falske nyheter.

Statskanalen sprer ofte kampanjejournalistikk der en sak vinkles for å styrke oppslutningen om velferdsstaten, progressiv skatt, omfordeling og andre sosialdemokratiske verdier. Andre ganger publiserer NRK misvisende innhold av samme årsak – som med artikkelen ”Dei rikaste betalte 1,3 prosent skatt” (5/9/19).

Kampanjejournalistikk er ikke nødvendigvis gjort med overlegg, men som en konsekvens av at journalister er mer venstrevridde enn befolkningen for øvrig. Hver tredje journalist i Norge stemmer Rødt eller SV – noe som er høyere oppslutning enn de fire regjeringspartiene får til sammen.

Løgn, forbanna løgn og statistikk

Hvis du blir spurt hva du betaler i skatt, tenker du nok på hva du sitter igjen med i utbetalt lønn. Deretter vil du kanskje komme på at du betaler 20 prosent til staten for alt du kjøper, noe som for de fleste utgjør like mye penger som inntektsskatten.

Det ingen gjør er å regne ut pengene de har i banken, bolig, aksjer og andre verdier, for så finne ut hvor mye skatt de betaler relativt til dette. De fleste med noenlunde etablert økonomi betaler naturligvis lav prosentvis skatt i forhold til formuen sin. Jo mer du eier, jo større blir gapet.

Dette har NRK utnyttet når de påstår at «de ti riksete i Norge betalte 1,26 % skatt i fjor». Dette er altså inntekt- og formuesskatten de betalte av samlet formue, men NRK formulerer seg tvetydig i overskriften – skatt av hva da?

Før NRK har opplyst om grunnlaget for utregningen, blander de kortene allerede i ingressen: «Trond Mohn hadde i fjor landets høgaste inntekt og den femte største formuen. Han betalte 3,3 prosent av formuen sin i skatt. Det er fire gonger meir enn skattebidraget til Kjell Inge Røkke.»

Det virker påfallende at NRK åpner med å nevne inntekt når utregningen går på skatt av samlet formue. Dette minner om den gjentatte sammenblandingen av inntekt og formue som preger debatten om økonomisk ulikhet for å fremstille gapet som mer dramatisk enn det det i realiteten er. 

NRK har derimot ikke sett på de rikes totale skattebidrag, kun inntekt- og formuesskatt. De totale skattene som betales gjennom deres eierskap – spesielt selskapskatt – unnlates fullstendig.

I realiteten blir dette å snu virkeligheten på hodet. I artikkelen kommer det frem at de ti rikeste i Norge tjente 844 millioner kroner i 2018, og betalte 816 millioner i skatt. Ifølge NRK er dette deres ”samlet skattebidrag”, selv om dette kun gjelder inntekt- og formuesskatt.

Dette innebærer at de rike betalte 96,5 prosent av inntekten sin i skatt i 2018. Dette er tross alt en mer korrekt fremstilling enn å ta utgangspunkt i bokførte verdier som enten har blitt beskattet tidligere eller som ikke engang er tatt ut i utbytte.

Kapital bør ikke beskattes

Hensikten med slike artikler er ikke folkeopplysning, men å spre splid og misunnelse ved å gi leserne en feilaktig forestilling om at de rike bidrar mindre til statskassen enn dem selv. Ikke overraskende har propagandaapparatet til Rødt brukt artikkelen til å lage reklamekampanjer i sosiale medier.

Slik blir NRKs «objektive» artikkel et bidrag i debatten om formuesskatt og ulikhet. Forhåpentligvis klarer en kritisk offentlighet å avsløre slik kampanjejournalistikk; dessverre er det mange aktører som har en ideologisk interesse av å holde mytene i livet, slik man også ser i den like misvisende påstanden om at «kvinner tjener 70 prosent av menn».

Og la det være sagt: dersom det faktisk var slik at de rike kun betalte 1,3 prosent i skatt, ville det gitt grunn til jubel på vegne av norsk økonomi. Da ville færre kapitalister trengt å ta ut penger som er investert i produksjon av varer og tjenester for å betale skatt.

I dag er, utrolig nok, 1,3 prosent nærmere det tallet de rike får lov til å beholde av egen inntekt enn hva de betaler i skatt.

Mest lest

Arrangementer