Debatt

Applaus for Olav Thon

Olav Thon er en herlig type. Ikke bare på grunn av hans positive og joviale natur, men fordi han er gavmild. Liberalister elsker frivillighet. En stor del av vår ideologiske tankesett er basert på dette. Olav Thon viser at frivilligheten fungerer. Dessverre er det veldig mange som ønsker å straffe gavmilde mennesker som Olav Thon gjennom å pålegge de massive skatter og avgifter.

Foto: Even Schjenken / EvenFoto.no

Det er politisk forankret at de som bidrar mest skal bidra enda mer. Istedenfor at vi alle er ansett som like i politikken, mener enkelte at de mer velstående skal behandles ulikt – de med svært god økonomi skal bli straffet fordi de har opparbeidet seg rikdom og suksess. Å straffe folk som har har vilje til å satse sin økonomi for å skape noe positivt og bidra i den grad de gjør, vil være det samme som å fjerne bærebjelkene i både markedsøkonomien og velstandsveksten i Norge. Ikke bare hindrer skatter og avgifter for nyetablering av de som bidrar mest, men det straffer de som klarer å bygge noe på bekostning av de som ikke klarer eller ikke ønsker å satse og risikere sin økonomien ved å legge den på bordet.

Å tro at man kan nærmest ubegrenset øke skattebyrden på de rikeste, for å så dele ut disse midlene til massene – altså at man kan ha en velferdsstat som kun bæres av en brøkdel av samfunnet – er en illusjon. Det er en forutsetning at vi tilrettelegger for grunderspirer, bedrifter, og næringslivet generelt for at vi skal ha en produktiv økonomi som skaper arbeid og velstand. Dette tjener vi alle på.

Dagens skattenivå er svært ødeleggende og umoralsk. Vi mener at en større andel av statlige oppgaver heller bør være frivillig finansierte, fremfor påtvungne.

Vi applauderer sånne som Olav Thon som står i det enorme skatte og avgifts-presset i Norge og samtidig donerer milliarder av sin egen formue til forskning. Om folk hadde hatt mer til overs av sine egne ressurser så kunne man sett at frivilligheten hadde vært ytterligere større enn den allerede er i dag. Da hadde ikke bare de aller rikeste hatt råd til å bidra, men også den alminnelige mann i gata.

Mest lest

Arrangementer