Magasin

Slik brukes skattepengene

Det finnes en enkel oversikt tilgjengelig hos Statistisk sentralbyrå over hvordan skattepengene brukes. Du finner oversikten på denne siden som årlig oppdateres med ferske tall. Hvis du er interessert i offentlig pengebruk, anbefales du å ta et dypdykk på siden på egenhånd. Her kommer imidlertid noen «høydepunkter».

Bildet viser fordelingen av offentlige utgifter på ulike områder.

Den største utgiften er pensjoner og sosiale ytelser. Selv om Norge bruker omtrent 250 milliarder kroner på alderspensjon, utgjør det under halvparten av det som brukes på dette området. Det brukes nesten like mye på sykdom og uførhet. Det er interessant hvor dårlig helsen blir av rause støtteordninger for å være syk. Det brukes lite penger på arbeidsledighet. Det signaliserer både at det er lett å få jobb i Norge og at nok endel arbeidsledighet skjules i andre kategorier. Det er ofte enklere å bli ufør enn å bytte jobb.

Det andre jeg merker meg er hvor liten andel som brukes på fritid, kultur og religion. Det er mange liberalere som er opptatt av å kutte på dette området. Selv om vi fjerner hele posten «Kultur», så sparer vi bare litt over 20 milliarder. Et annet populært kutt er bistandsmidler. Fjerning av dette utgjør bare ca 30 milliarder. Jordbruk og fiske er ca 18 milliarder. De tre enkleste kuttområdene fjerner bare noen få prosent av statsbudsjettet. Hvis man skal slanke offentlig sektor så det virkelig monner, må man kutte andre steder. Jan Arild Snoen hos Minerva, klarte å kutte 100 milliarder, noe som er en fin start for år 1 (bak betalingsmur).

Det tredje som jeg merker meg er at offentlig pengebruk er så enormt omfattende at jeg kan finne på å skrive «bare litt over 20 milliarder». Gjennomsnittlig årslønn er omtrent 550 000 kr. Så hvis man gjør et anslag på 50% skatt, så utgjør dette all innbetalt skatt til nesten 90 000 mennesker. Offentlig sektor er sørpe full av penger. Det gir grunn til ettertanke for hvorfor noen snakker så mye om offentlig fattigdom. Man får aldri nok av andre menneskers penger.

I 2016 brukte det offentlige 1571 milliarder og i 2017 1636 milliarder, økningen fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018 var på henholdsvis 4,1% og 4,3%. Selv hvis du inflasjonsjusterer dette, så er det en kraftig økning i offentlige utgifter. Merk at det offentlige gikk i overskudd alle årene. Det er deilig med oljeinntekter. Tallene for 2019 vil vise enda større offentlige utgifter. Det samme vil nok tallene for 2020 og 2021.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer