Kommentar

Stålsett bør ikke fengsles

Gunnar Stålsett. (Foto: kirken.no)

Tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, nektet å sparke sin vaskehjelp fra Eritrea, da hun mistet skattekortet og dermed retten til å arbeide i Norge. Nå risikerer han å puttes i fengsel for dette. Det er en skam.

Justisminister Jøran Kallmyr argumenterer med at Stålsett må straffeforfølges som alle andre. Det har han selvsagt rett i. Det bør ikke være noen særrettigheter for religiøse. Ingen bør imidlertid straffeforfølges for det Stålsett har gjort. Likhet er viktig, men vi ønsker likhet i frihet og ikke likhet i trelldom. Det er en essensiell forskjell på liberalister og formyndere.

Du bør ikke fengsles for å tilby noen en jobb. Du bør ikke fengsles for å røyke hasj. Du bør ikke fengsles for å kjøre noen hjem fra byen uten statlig tillatelse. Du bør ikke fengsles for å betale for seksuelle tjenester. Du bør ikke fengsles for å gjøre handlinger som ikke krenker rettighetene til andre mennesker.

En lov som putter uskyldige mennesker i fengsel, er umoralsk. Jeg vil egentlig si at den er kriminell fordi den tillater overgrep mot uskyldige mennesker som ikke har gjort annet enn å betale noen for en jobb. Gunnar Stålsett har brutt loven, men i min bok er han ikke en kriminell.

Det er litt trist å leve i et samfunn der det er greit å livnære seg fra NAV, men ikke gjennom arbeid. Det er litt trist å leve i et samfunn der kunstnere som ikke kan selge sin kunst får skattepenger, mens kunstnere som ikke betaler nok skatt på kunsten de selger, puttes i fengsel.

Det er derfor gledelig at mennesker som Gunnar Stålsett står opp for det rette og gir det gode et ansikt. Liberalister har lang tradisjon for sivil ulydighet. Frihetsfronten i Sverige er kjent for å drive ulovlig nattklubb, men de drev også med å skjule flyktninger for å beskytte dem mot utvisning.

Noen vil argumentere mot viktigheten av å følge loven. Rettferdige er lover tross alt en viktig del av et sivilisert, liberalt samfunn. Det er en grei tommelfingerregel at man bør følge lover hvis man ikke har gode grunner til å la være. Det er imidlertid like viktig for liberalere å være tydelig på skillet mellom gode lover som beskytter mennesker mot kriminalitet og paternalistiske lover som bare skal beskytte mennesker mot seg selv.

Likeledes er det viktig å være tydelig mot lover som hindrer mennesker å leve et anstendig liv. Det å livnære seg ved jobb er en essensiell del av et menneskes selvbilde.

Det bør legges til at selv om man mener at Stålsett har gjort noe galt, så bør man stille spørsmålstegn med prioriteringen når det gjelder å gi en 85 år gammel mann 45 dager i ubetinget fengselsstraff for dette. Det må da finnes viktigere kriminelle man kan fokusere på?

Mest lest

Arrangementer