Notiser

Devin Nunes Supports Secret Surveillance

Nunes ønsker hemmelig overvåkning. Ble selv overvåket.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv