#, Magasin

Singapore – Fra fattig sump, til et rikt industriland

Singapore er et meget spennende land. De siste 50 årene har landet gått fra et relativt fattig land på verdensbasis, til et av verdens mest velutviklede land med høy grad av turisme og et  utdanningssystem i verdenstoppen. BBC lagde nylig en flott dokumentar om Singapore som: «The City of the future», noe som illustrerer hvor langt de har kommet i utviklingen.

Landet ligger på andreplass på Index of Economic Freedom som er publisert av The Heritage Foundation [1].

The Heritage Foundation er en amerikansk konservativ tankesmie som ble etablert i 1973, og den inntok en ledende rolle i den konservative bevegelsen under president Ronald Reagan, og har siden hatt stor innflytelse.

Singapores økonomi er altså med andre ord rangert som verdens frieste økonomi blant alle landene i verden. Økonomisk frihet er noe alle liberalister er opptatt av, og blir på grunn av dette ofte trukket frem av liberalister som eksempel i ulike sammenhenger på at jo større økonomisk frihet man har, desto mer velstand får man.

Singapore er et perfekt eksempel ettersom landet har fått imponerende resultater, nettopp på grunn av sin svært store økonomiske frihet!

Singapores økonomi er nærmest det liberalistiske idealet i verden. Det er jo ikke 100% liberalistisk, og staten blander seg inn i svært mye som alle andre land, men av alle landene i verden så er det altså mest liberalistisk økonomi.

På det sosiale planet er det en helt annen historie…
Det er helt andre land som brukes som eksempeler på liberalisme når det kommer til dette!

I Singapore er homofile handlinger ulovlige, det samme gjelder kjøp og salg av tyggegummi, og kaster du søppel på gaten kan du få 100 dollar i bot. Man kan få bøter for å synge, og spytte på gaten, glemme å dra ned etter seg på do, eller gå naken hjemme hos seg selv og mye mer.

Med andre ord er det strengt autoritært, i sterk motsetning til et liberalt samfunn med stor grad av toleranse. Singapore er derfor langt i fra å være et liberalistisk samfunn.

People’s Action Party (PAP) er det styrende politiske partiet i Singapore, og partiet har hatt makten i 54 år – helt siden frigjøringen i 1965. Den politiske opposisjonen undertrykkes, men har siden 1981 fått lov til å bli representert i parlamentet. Både mediene og internett er kontrollert av staten.

Når det kommer til det økonomiske derimot, så har de imponerende resultatene Singapore har fått, ført til at landet blir omtalt som en Asiatisk Tiger [2].

Ironisk nok så betyr Singapore: «Løvenes by» (etter sanskrit for Simha «løve» og pura «byen»). Statuen Merilon, Singapores offesielle maskot, er en løve (eller mer korrekt; en fisk med løvehode) og symboliserer dette.

Om man spør Google hva Singapores økonomi er basert på, så svarer google følgende: «Dagens situasjon i Singapores økonomi er at den er en av de mest stabile økonomiene på jordkloden. Den har ingen gjeld, staten får inn store inntekter, og den går med konstant overskudd. Singapores økonomi er hovedsakelig drevet av eksport av elektronikk- og maskinproduksjon, finansielle tjenester, turisme og er verdens travleste lastehavn.» [3]

Singapore var en frihavn, og ble den dominerende handels- og havnebyen i Sørøst-Asia.

Singapore har derimot en enorm nasjonal gjeld, men ingen ser ut til å være bekymret av den grunn. Dette er fordi tallene som er rapportert av IMS var brutto nasjonal gjeld. 

Det høye tallet (496 milliarder dollar i det tredje kvartalet i  2017) er ikke noen nøyaktig representasjon av Singapores fiskale styrke – Singapores stat låner for å investere, og når økonomer undersøkte Singapores netto nasjonale gjeld, så oppdaget de at landet ikke skylder noen verdens ting [4]. 

Avkastningen (ROI) som blir generert av disse investeringene gjør opp for hele forskjellen. Singapore ligger på en 13. plass over land i verden som har størst gjeld av denne typen. Norge ligger på 14. plass. [5]

Byråkrater får belønning ut i fra hvordan det går med økonomien. [6]
Dersom økonomien vokser, så får de bonuser, men dersom økonomien står stille eller er fallende, får de ingen ting. Kanskje slik det burde vært i Norge? Faktum er at norske byråkrater blir belønnet for å gjøre en dårlig jobb; et eksempel på dette er å finne her hos Sløseriombudsmannen på facebook.

Når man ser hva Singapore har fått til på bare litt over 50 år år, så kan man virkelig få hakeslepp. Singapore høster nå fruktene av sin relativt frie markedsøkonomi i form av en robust og konkurransedyktig vekstøkonomi.  Det er per dags dato 54 år siden at Singapore ble en selvstendig stat, etter at den forlot den kortlevde Malaysiske Føderasjonen.

Før dette (i 1819) gikk Singapore inn sammen med Penang og Malakka i den nyetablerte britiske kolonien «Straits Settlements». Fra 1920-årene ble Singapore utbygd til en sterkt befestet britisk marinebase. Under andre verdenskrig okkuperte Japan øya, og kolonien Straits Settlements ble oppløst. I 1946 ble Singapore en selvstendig britisk kronkoloni, for så å bli en del Malaysia-føderasjonen i 1963 [7].

 

I dag kan singaporske innbyggere kan nyte en av de relativt laveste skattene på jorda, basert på en progressiv skattesats som starter på 0% (individer som har en inntekt på under 200 000 kr i året) og slutter på 22% for de som har en inntekt på over 2 920 957 kr. Den høyeste selskapsskatten er på 17%. Den totale skattebyrden er på 13,7 prosent av GDP.

Det er ingen skatt på finansinntekt (capital gains tax), og det er heller ikke skatt på arv eller eiendom da disse ble fjernet i 2008.

Singapore har også et bemerkelsesverdig åpent forretningsmiljø, så og si fritt for korrupsjon. Går man på Transparency International kan man per dags dato se at Singapore ligger på topp nr. 3 over verdens minst korrupte land [8]. Arbeidsledigheten er svært lav: Den er blant de aller laveste i den utviklede verden.

Det overordnede gründermiljøet er fortsatt et av verdens mest transparente og effektive. Oppstartsprosessen er enkel, og uten minimumskapital. Singapore regnes som det ledende finanssenteret i Sørøst-Asia, og det beste landet i verden å starte et selskap i.

For å runde av, så kan man vel oppsummere med at Singapores åpne og frie økonomi har sørget for landets eventyrlige økonomiske suksesshistorie, og at man dermed kan konkludere med at økonomisk frihet fungerer for å skape vekst og velstand, for ikke å snakke om innovasjon!

Ser man på sosialistiske land så ser man det stikk motsatte, for mens de mest frie økonomiene gir mest økonomisk vekst og velstand, så gir de mest sosialistiske landene mest stagnasjon og fattigdom.


Norge er heldigvis fremdeles et relativt fritt land rent økonomisk (ligger på 26. plass på indeksen), mens Nord-Korea (180. plass), Cuba (178. plass) og Venezuela (179. plass) og liknende sosialistiske land, har en svært ufri økonomi (jo mer sosialistisk, jo mer ufri økonomi).

Norge burde naturligvis derfor gå i retning av mer, og ikke mindre økonomisk frihet, og dermed bli mer som Singapore, og ikke mer som dagens Venezuela.

Den norske befolkning burde så absolutt stemme på Liberalistene; dette for å dra landet i retning av mer og mer frihet, mens så mange som mulig burde motarbeide partier som Rødt; siden partiets ideologi historisk sett alltid har ført til menneskeskapte katastrofer i form av ekstrem fattigdom og sultedød, mangel på de mest grunnleggende ting.

Liberalistene er det eneste liberale partiet i Norge i dag; alle de andre partiene drar i motsatt retning, men vi kan både påvirke og dra de andre partiene nærmere vårt ståsted med nok støtte. Man kan hoppe av «frihetstoget» når man føler man har fått «nok frihet», for meg som ekte liberalist, vil jeg nok bli med toget til liberalismens endestasjon hvor befolkningen og individene nyter full individuell og økonomisk frihet.

Eneste grunnen til at Norge har vært et rikt industriland lengre enn Singapore, er at Norge har hatt en relativt fri økonomi mye lengre enn det Singapore har hatt.

Norge har hatt en relativt fri økonomi i 200 år, mens Singapore kun har hatt en fri og åpen markedsøkonomi i litt over drøye 30 år; helt siden landet åpnet opp for utenlandske investeringer, og liberaliserte økonomien.

Professor Ola H. Grytten ved Universitetet i Agder hadde et svært godt interessant og opplysende foredrag om nettopp vårt lands liberalistiske fortid, og vår økonomiske frihet. Videoen av foredraget er blitt tatt ned fra Universitetet i Agder sine egne nettsider, men det er blitt lastet opp her på youtube.

I de seneste 30 årene av Norges historie derimot har Norge gått i motsatt retning; vi har gått mer og mer i retning av mindre og mindre økonomisk og sosial individuell frihet, og til stadig mindre sosial frihet og stadig høyere skatter og avgifter.

Norge som et fritt land, kunne jo tenkes med dagens utvikling å bli en saga blott, og en økonomisk ruin slik Venezuela om vi fortsetter i samme tempo som i dag. Singapore har som et direkte resultat tatt oss igjen på en rekke områder, som blant annet er beskrevet i BBC i dokumentaren «City of the future» som nevnt tidligere. Ikke bare har Singapore tatt igjen Norge de siste 30 årene, men USA og de fleste vestlige land!

Imidlertid er det svært mye liberalister slettes ikke kan rope hurra for med tanke på Singapore! Staten blander seg inn alt for mye, er sterkt autoritær, og bystaten er fremdeles et sosialdemokrati, både i teori og i praksis; og langt i fra noen liberalistisk rettsstat.

Det er for eksempel uhørt dyrt med bilhold i Singapore. Man må rett og slett være ganske så velstående om man skal kunne få ha en helt vanlig bil, da skattenivået på bil i Singapore er ekstremt: Singapore er faktisk verdens dyreste land når det kommer til det å eie, kjøre og drifte en bil. Derfor ser man heller ikke så veldig mange biler på veiene.

Det er ganske så mye man kan kritisere Singapore for om man først begynner, men det får bli i en annen artikkel. Men at økonomien er den frieste i verden bak Hong Kong, og at den fungerer, er det ingen tvil om!

Så jeg får bare avslutte med å si:

Frihet fungerer!
og
Laissez Faire!

Kilder:
1. https://www.heritage.org/index/
2. https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2014/07/10/what-makes-an-asian-tiger-singapores-unlikely-economic-success-lies-in-its-history/#5b53d2456697

3. https://www.guidemesingapore.com/business-guides/incorporation/why-singapore/singapore-economy—a-brief-introduction
4. https://commodity.com/debt-clock/singapore/


5. https://www.nettavisen.no/na24/norge-blant-verdens-mest-forgjeldede/8546739.html

6. https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-27/singapore-civil-servants-win-or-lose-bonuses-on-state-of-economy

7 https://www.fn.no/Land/Singapore

8 https://www.transparency.org/country/SGP

Mest lest

Arrangementer