Magasin

Gi en liten gave til Liberaleren

Vi har store ambisjoner med Liberaleren. Vi bruker mye tid på å skrive gode artikler og på å lage en bra og spennende internettavis. En viktig del av arbeidet er å skaffe flere lesere.

Julehilsen og ønskeliste fra redaktøren.

Vi tror på et fritt, velstående og tolerant samfunn. Vi tror på at frivillighet fungerer. Liberaleren mottar ikke offentlig støtte. Klassekampen mottok over 42 millioner i statsstøtte for å spre sin sosialisme. Vårt Land fikk 33 millioner for å spre sin moralisme. Nationen fikk nesten 22 millioner for å spre sin nasjonalistiske proteksjonisme og Morgenbladet fikk 10 millioner for å være talerør for kulturarbeidere dopet på statsstøtte.

Vi trenger et skikkelig alternativ. Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Du kan bidra gjennom å gi en julegave til Liberaleren.

Mest lest

Arrangementer