Debatt

Ingen folkevalgte liberalister på Jæren

Det er i dag Ingen liberalister i kommunestyrene på Jæren, men mange sosialdemokrater av ulike farger. Dette er etter min oppfatning et demokratisk problem når en ideologisk retning helt mangler blant våre folkevalgte. Dette er noe igjen som vises i budsjetter, og politikk som i dag kontroller folks hverdag ulikt vis.

Kyr på Jæren. Bildet er tatt av steinaarsland fra Pixabay

Verken i Hå, Time eller Klepp var det en eneste politiker som kjempet for individets ukrenkelighet. Det var kun et fokus på det store fellesskapet. Jeg registrerer igjen og igjen at politikere ikke evner å se mennesker, de ser bare tall i budsjettet. Det er tydeligvis lett å legge ned skoler, og samtidig snakke i store ord om viktigheten om fellesskapsløsninger og løse ting sammen. Vi ser derimot en sentralisering av skoler, brann og legevakt mens man snakker om større og bedre faglige samlinger som vil gjør alt bedre. Men de mennesker som de berører med disse vedtakene er ikke av like stor interesse.

Siden det ikke er noen liberale politikere, så blir spørsmålet “hvorfor det” ikke stilt av noen. Dette lar politikere jobbe i fred når de arbeider for “fellesskapet” med flere nedleggelser, dårligere tilbud og økning i skatter som resultat. Vi har politikere som endrer meninger etter valget, lager avtaler på bakrommet og selger sine politiske prinsipper.

Dessverre er det litt under 4 år til vi kan se liberale politikere i ditt kommunestyret, men jeg og mine partikolleger skal jobbe for å få opp lokallag i alle de 3 Jær-kommunene. Vi er klar for å tilby liberal politikk der vi setter i enkeltmennesket først.

Mest lest

Arrangementer