Kommentar

Go-Ahead er billigere enn Vy

Togoperatøren Go-Ahead Nordic hadde sin første tur på Sørlandsbanen 15. desember 2019. Selskapet har vært i hardt vær den siste tiden takket være dårlig mottakelse av den politiske venstresiden, og fordi billettene blir dyrere på enkelte strekninger enn hva de var med Vy som operatør. Dette gjelder først og fremst strekninger som krever at man bytter både tog og operatør, noe som naturligvis innebærer større administrasjonskostnader. Et raskt billettsøk som ble gjort søndag 26. januar viste likevel at billettene til Go-Ahead er konkurransedyktige på pris om man sammenligner med tilsvarende ruter fra Vy. Faktisk vil Vy i en del tilfeller ha billetter over korte avstander til samme pris som Go-Ahead har fra Oslo til Kristiansand.

Det må nevnes at Vy (eller NSB) hadde samme minipris som Go-Ahead på strekningen Oslo-Kristiansand, men det er usikkert om tilgjengeligheten på billetter til minipris er den samme. Søndagens søk viste at alle togavganger fra Oslo til Kristiansand i tidsperioden 28. januar til 30. januar kostet 249,-. Dersom man skal ta toget mellom to byer som krever operatørbytte er det riktignok slik at man må betale noe mer enn man måtte tidligere, men i følge Jon Georg Dale (FrP) gjelder dette kun 3-5% av de reisende på Sørlandsbanen.

Så er det noen grunn til at vanlige forbrukere burde juble over at Go-Ahead har overtatt rollen som operatør på Sørlandsbanen? JA! Her er hvorfor: De statlige bevilgningene til å drifte togtilbudet på Sørlandsbanen reduseres fra 486 millioner til rundt 150 millioner kroner. Dette betyr en innsparing på ca. 336 millioner kroner årlig. Dersom vi bruker SSB sin statistikk over persontransport med jernbane på Sørlandsbanen i 2018 som utgangspunkt, vil denne innsparingen tilsvare et gjennomsnittlig kostnadskutt på 341 kr per billett i 2020, se tabell nedenfor. I teorien kan Stortinget vedta å tilbakebetale dette beløpet til alle som reiser med Sørtoget, noe som ville resultert i at mange ville fått betalt for å ta toget. En annen mulighet er at folk betaler for togbilletten sin selv og at overskuddet kommer alle skattebetalere tilgode.

Tabell: hvert år er det ca. 985 000 påstigninger på Sørlandsbanen, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig innsparing per billet på 341 kroner.

Ettersom Go-Ahead er nye aktører i marked er det naturlig at de ønsker å gi et godt førsteinntrykk. Dersom Go-Ahead skulle bli litt for komfortable med å være eneste aktør på Sørlandsbanen og dermed ty til dristige prisstigninger kan det være en god idé å åpne for at flere aktører får mulighetene til å kjøre den samme strekningen. Foreløpig ser det ganske lovende ut for Sørtoget, og vi burde gi Go-Ahead en fair sjanse til å vise at de kan levere gode tjenester til en fornuftig pris.

Mest lest

Arrangementer