Kommentar

Rettferdighet har også en fartsgrense

Noen barn har en funksjonsnedsettelse i beina som gjør at de ikke klarer å gå. De sitter i rullestol, og de får aldri lære å gå og springe omkring som andre barn. Dette er en alvorlig funksjonsnedsettelse. Når en sitter i rullestol og er avhengig av andre i mange sammenhenger, virker det ekstra viktig at samfunnet rundt tar hensyn og ikke legger unødvendige sperringer for barna.

I slutten av januar var Andreas Eikin på Stortinget og snakket med stortingsrepresentant Svein Harberg (H) om at elektriske rullestoler bør ha lov til å kjøre like fort i Norge som i Sverige og Danmark, skriver Aftenposten. Der får de lov til å kjøre 15 kilometer i timen, mens i Norge får man bare lov til å kjøre i 10 kilometer i timen.

Eikin hadde allerede opprettet en underskriftskampanje som i løpet av en snau måned fikk over 1200 underskrifter fra folk som støttet forslaget. Selv har Eikin en muskelsykdom som gjør han helt avhengig av rullestol. Han mener det er urimelig og går utover livskvaliteten til rullestolbrukere, at Norge ikke tillater dem å kjøre i mer enn 10 kilometer i timen.

– Hvis jeg for eksempel er med venner, klarer ikke jeg å holde følge med dem i rullestolen når jeg bare går 10 kilometer i timen, sier Eikin til NRK.

Det er vanskelig å se for seg eller vise til empiri som viser at det er farlig å la rullestolen kjøre fem kilometer raskere enn de gjør i dag. En elektrisk sykkel har lov til å kjøre 20 kilometer i timen ved hjelp av motor i dag. Prinsipielt sett er det ingen forskjell på en rullestol. Hensynet til rullestolbrukere veier dessuten desto tyngre.

Regjeringen gjør noe

Samferdselsdepartementet hadde tidligere, den 6. april 2018, sendt brev til Vegdirektoratet hvor de ble bedt om å gjennomgå gjeldende lovverk for rullestoler.

I et nytt brev fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP), sendt den 14. februar 2019, til samferdselsminister Jon Georg Dale, etterspør hun statsrådet å bidra til å inkludere rullestolbrukere ved å øke fartsgrensen. Dale svarer at Samferdselsdepartementet skal starte arbeidet med en slik endring.

Litt under en måned senere, den 11. mars 2019, bes Samferdselsdepartementet om at en høring med forslag til begrensningene for hastighet tas ut av det opprinnelige oppdraget, og gis høy prioritet i en egen høring.

Dermed ble det den 24. juni 2019 utarbeidet en høring av forslaget til endring i trafikkreglene § 1 nr. 1 bokstav l), om at rullestol skal være konstruert for en hastighet ikke over 15 kilometer i timen.

Argumentene mot forslaget er få, argumentene for er mange. Risikofaktoren, vurdert av Vegdirektoratet, ble ansett som lav, i verste fall latent. Konklusjonen, som kan leses i høringsnotatet, ble at den lovlige hastigheten til rullestoler bør endres til 15 km/t.

Arbeids- og velferdsdirektoratet uttrykte skepsis, og mente at å utvide grensen, er å bevege seg bort fra rullestolen som erstatning for tapt gangfunksjon, og viske ut grensen mellom å betrakte rullestolbruker som gående og kjørende. De mente også – uten å gi en begrunnelse for hvorfor – at en økning kom til å innebære økte kostnader, flere ulykker og større utfordringer i saksbehandlinger. Dette kom imidlertid ikke fram i høringsnotatet, men kan leses i et brev utsendt av NAV den 22. juli 2019 angående kommuneinformasjon.

Ingen lovendring ennå

Spol fremover til i dag. Den 28. januar 2020 får Eikin oppmerksomhet i media igjen. Han legger ut et leserinnlegg på Aftenposten Si;D-debattside, hvor han enda en gang etterspør en endring i lovverket av en lov han og andre oppfatter, og gir uttrykk av, er urimelig og urettferdig. Dette er en sak som angår han i hverdagen og derfor betyr mye for ham.

Det er nå gått over 1 år og 9 måneder siden Samferdselsdepartementet sendte det første brevet om å gjennomgå lovverket for rullestoler, og 10 måneder siden de ble bedt om å gi forslaget høy prioritet.

Men fartsgrensen for rullestoler i Norge er fremdeles på 10 kilometer i timen, ifølge Lovdata, anno 2020. Til tross for Vegdirektoratets velsignelse i høring av forslaget, er det forbudt å ha en hastighet på rullestoler i Norge på mer enn 10 kilometer i timen.

– Samferdselsdepartementet har sagt at lovspørsmålet skal avgjøres tidlig i 2020. Jeg håper ikke at denne saken, som er viktig for meg og mange andre, blir glemt når det nå kommer nye statsråder, skriver Eikin i SiD-innlegget sitt.

Facebook har for øvrig en egen side som heter “Ja til raskere elektriske rullestoler” man kan gå inn å kikke på.

Mest lest

Arrangementer