Kommentar

Grov faktafeil at Liberalistene er høyreekstreme

Redaktør for Scenekunst.no, Julie Rongved Amundsen, ble intervjuet i NRKs Studio 2 på P2 den 30 januar. Anledningen var stykket Sløserikommisjonen, som er planlagt fremført i forbindelse med festspillene i Bergen i mai. Det skal være et samarbeid mellom kunstner Morten Traavik, og Sløseriombudsmannen. Sistnevnte er en anonym profil på Facebook som kritiserer offentlig sløsing.

Beskyldes for… liberalisme?

Mange i miljøene Amundsen representerer har irritert seg over det de anser som Sløseriombudsmannens overdrevne fokus på fri scenekunst. Hun peker i intervjuet på at fri scenekunst utgjør en forsvinnende liten andel av statsbudsjettet. Så langt kan man forstå Amundsen. Sløseriombudsmannen angriper deres miljø, og deler små klipp fra forestillingene som skal sette dem i et dårlig lys gjennom å illustrere hvilke absurditeter alle vi andre er med på å finansiere. Kommentarfeltene går varme, og det harseleres med kunstnere. Det er fair, og en saklig uenighet.

Merkeligere blir det når Amundsen for egen maskin insisterer på å gjøre et poeng av å koble Sløseriombudsmannen til partiet Liberalistene. Både ombudsmannen og Liberalistene benekter en slik kobling, men hun gjør likevel et stort poeng av at mange av ombudsmannens følgere på facebook er fra Liberalistene, liksom for å underbygge at det er en kobling.

Ja vel, hva så?

Man skulle tro det ikke var særlig overraskende at velgere fra et parti som vil kutte i statlige utgifter, følger en populær facebookside som angriper offentlig sløsing. Det er til og med helt plausibelt at det er en liberalist som står bak – å slutte med offentlig sløsing er utmerket liberalisme.

Det nevnes i begynnelsen av intervjuet at ombudsmannen har 50.000 følgere på facebook. Liberalistene har 1.500 medlemmer og 0,2-0,3% oppslutning ved forrige valg. Det er tydeligvis flere enn Liberalistene som synes det er spesielt å være med på dette absurde spleiselaget. Og hadde det egentlig gjort noe om Sløseriombudsmannen tok alle sine marsjordrer direkte fra ledelsen i partiet? Hvorfor er det så viktig å koble ham til Liberalistene?

Det forstår man raskt når Amundsen svarer på hvorfor det er så problematisk at kunstneren Traavik samarbeider med Sløseriombudsmannen:

(…) det blir et spørsmål om… Traavik tar Sløseriombudsmannen inn i varmen? Legitimerer han aktiviteten? Ombudsmannen påstår selv å ikke ha noen politisk tilhørighet. Han har benektet noen tilknytning til det politiske partiet Liberalistene, og Liberalistene har også benektet det. Men man ser helt klart at det er en kobling, og jeg har også sett at Liberalistene deler på sine facebooksider ting fra Sløseriombudsmannen. Sånn at det … er et klart politisk ståsted som forvaltes fra Sløseriombudsmannen… og selv om de vil benekte at det er høyrevridd, fordi det å være tilknyttet Liberalistene er ikke å være høyrevridd for dem, så vil jo enkelte i scenekunstfeltet hevde at dette er jo å fremme ganske høyreekstreme standpunkter i samfunnet… og vise dem frem (…)

Katten ut av sekken

Vi forstår nå formålet, som målbæres på riksdekkende radio av statskanalen:

  1. Liberalistene er høyreekstreme
  2. Sløseriombudsmannen kan knyttes til Liberalistene
  3. Sløseriombudsmannen er høyreekstrem
  4. Vi ønsker ikke å fremme høyreekstreme standpunkter i samfunnet
  5. Vi bør ikke lytte til Sløseriombudsmannen
  6. La oss få pengene våre fra felleskassen uten kritiske spørsmål?

Store Norske Leksikon: Høyreekstremisme forbindes gjerne med anti-demokratiske holdninger, rasisme, fremmedfiendtlighet, etnisk nasjonalisme, konspirasjonsteorier, autoritarianisme – og i noen tilfeller også politisk vold.

Før denne artikkelen beskyldes for å misforstå Amundsen med vilje: det kan være et legitimt uhell, om enn noe usannsynlig, å komme til å kalle noen høyreekstreme og ikke mene annet med det enn at det er standpunkter som hører til på høyre side av politikken, og er ekstreme i betydningen langt fra vanlige holdninger.

La du merke til nazistene mellom SVs og Venstres bod på Karl Johan ved valget i høst? (fv Aleks Aas, Roald Ribe og Christoffer Nilsen. Foto: artikkelforfatter)

Selv med største velvilje er det umulig å se at Amundsen ikke vet at stemplingen passer dårlig på Liberalistene. Hun bruker tid på å forklare at Liberalistene ikke ser på seg selv som høyrevridde, men de er det. Hun har hatt rikelig anledning til å sette seg inn i temaet før hun helt på eget initiativ trekker Liberalistene inn i spørsmålet og stempler dem som høyreekstreme. Oslo-leder Roald Ribe i Liberalistene har utvetydig oppklart denne misforståelsen tidligere. Til og med i Amundsens egen publikasjon.

Kanskje hun ikke forstår at høyreekstrem i dagligtale oppfattes som nazister, fascister og ekstreme nasjonalister? Neppe. Hun bruker koblingen direkte som springbrett til å antyde at Sløserikommisjonen dermed fremmer ganske høyreekstreme standpunkter i samfunnet, og viser dem frem.

Det er åpenbart et forsøk på å diskreditere Sløseriombudsmannen og Liberalistene. Antydningen er at slikt ikke skal vises frem, at det ikke er legitime, stuerene ståsteder. Snakk om liberalt, demokratisk sinnelag!

Ikke imponerende analyse

Jeg skal ikke bruke mye tid på å forsvare Liberalistene mot helt usaklige anklager. Det er likevel greit å nevne at Liberalistene støtter fri innvandring, ukrenkelige og like rettigheter for alle og en minimal stat med minimal makt. Til og med helt uavhengig av land, kjønn, hudfarge, legning og andre gruppekjennetegn. Alle mennesker skal få leve slik de selv ønsker uten innblanding fra andre, så lenge de gjør det uten å begrense andres tilsvarende frihet. Høyreekstremisme av mørkeste sort der, altså.

Hitler ville neppe stemt på Liberalistene. Vi forstår at Amundsen heller ikke tenker å gjøre det.

Artikkelforfatter er partisekretær i Liberalistene Oslo

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer