#, Debatt

Innvandring og Svalbard

«Longyearbyen» by kenyai is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
https://player.acast.com/5e25e3cafff7f38040e788d6/episodes/innvandring-og-svalbard

Liberalistene er det eneste partiet i Norge som er for det som omtales som fri innvandring. Mer detaljert så menes egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker. Det har vi fått en del sterke reaksjoner på, for å si det forsiktig.

Etter diverse oppslag i medier har det blitt skrevet flere titalls spaltemeter med svar i kommentarfelt og i sosiale medier til en blanding av illsinte, vantro og nysgjerrige mennesker. Men er det egentlig noe utopisk eller ekstremt med Liberalistene sin posisjon? Mitt svar til det er nei.

I Norge, nærmere bestemt den delen av Norge som heter Svalbard, har vi i dag fri innvandring. Utlendingsloven gjelder ikke der. Det betyr at borgere fra alle land som har undertegnet Svalbardtraktaten kan bosette seg på øyene når og så lenge de måtte ønske. La meg sitere fra informasjonssiden til Nordisk samarbeid:

Det stilles likevel krav til at man har ressurser nok til å kunne oppholde seg på Svalbard, og ved mangel på dette har sysselmannen rett til å bortvise personer som ikke oppfyller kravene. Dette gjelder både norske og utenlandske statsborgere. Sosialtjenesteloven gjelder ikke på Svalbard, og dette betyr at bosatte ikke har rett til økonomisk bistand til livsopphold eller bolig. Man har heller ikke rett til praktisk bistand dersom man har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Er konsekvensen av dette regelverket voldelige opptøyer, syke som faller om på gaten og dør uten å få hjelp eller noe annet som tyder på generelt kaos? Svaret er igjen nei. Svalbardsamfunnet er nærmest en idyll, mennesker kommer til øyene for å arbeide, og tar selv ansvaret for eget livsopphold, for å spare til alderdom eller forsikre seg mot sykdom.

«Longyearbyen Port» by Nick Moulds is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Her et eksempel på hva som skjer i praksis, hvis man forsøker å leve på andres bekostning i Svalbardposten. Her er regelverket for Svalbard forklart, hos Nordisk samarbeid.

Er Svalbard en inhuman, høyrevridd og ekstrem del av Norge? Eller er Svalbard rett og slett et sted der reglene har en mer tidsriktig, praktisk og virkelighetsorientert utforming for dagens verden? Mitt standpunkt er at Svalbard regelverket er mer humant, mer tolerant og mer inkluderende enn det vi har i resten av Norge. Kanskje ikke perfekt, men et godt eksempel på at helt andre ordninger enn dagens er fullt ut gjennomførbare, også i hele eller deler av fastlands-Norge.

De som vil vite og forstå hva Liberalistene mener om innvandring, bør ikke basere seg på medieoppslag som ofte er utformet hovedsakelig med tanke på å selge aviser eller annonse-klikk. Innvandring er en utfordrende problemstilling hovedsaklig på grunn av velferdsstaten, ikke grunnet innvandrerne selv. I dette tilfellet har vi en temaartikkel, og et ganske omfattende punkt i det politiske programmet, om nettopp innvandring. Politikken på området er komplisert og sammensatt, også det på grunn av hvordan velferdsstaten er organisert, ikke på grunn av uvennlig innstilling til innvandrere eller innvandring.

Liberalistene om innvandring og liberalisme. Stortingsprogrammet om innvandringspolitikk.

Av flere grunner så kunne det vært en fantastisk idé å innføre en stor økonomisk frisone i Norge, med en kombinasjon av liberale ordninger hentet fra Svalbard, Hong Kong og andre steder. Med mål om å turbo-lade både økonomien og befolkningsvekst i for eksempel Nord-Norge. Det ville vært vinn-vinn, både for mange av de som behøver et tryggere sted å bo og for de av oss som kunne tenkt seg å bo et sted der individuell frihet sammen med eget ansvar står betydelig sterkere enn i den såkalte velferdsstaten.


Artikkelforfatteren er leder i Liberalistene Oslo.

Mest lest

Arrangementer