Nyheter

Roald Ribe ble gjenvalgt

På årsmøtet til Liberalistene Oslo i dag ble Roald Ribe gjenvalgt som fylkesleder. Aleksander Aas fortsetter som nestleder.

Årsmøtet behandlet vanlige saker og planla å videreføre mye av det de hadde påbegynt i siste periode. Roald Ribe var fornøyd med årsmøtet

Roald Ribe

– Det var et effektivt og konstruktivt årsmøte og stemningen var god.

På selve møtet fortalte han om at han for noen uker siden mottok årets første donasjon.

– Plutselig kom en ukjent mann bort til meg på en pub og lurte på om jeg var Roald Ribe fra Liberalistene. Litt senere gav han meg en 500-lapp som gave til partiet.

Her er bilde av det nye fylkesstyret:

Foran fra venstre: Nestleder Aleksander Aas, leder Roald Ribe, sekretær Peter Hagen og styremedlem Vegard Nøtnæs.
Bak fra venstre: Leder for LibUng Oslo Victoria Sveinsson, 1. vara Haakon Sperre, 2. vara Didrik Frydenlund og styremedlemmene Kirsti Villemo Gjestvang, Jarle Andreas Ytreberg og Christian Weld Haakonseth

Bydelsforeninger i alle bydeler i Oslo

Den store nyheten var opprettelsen av bydelslag. Liberalistene Gamle Oslo var tidligere stiftet. Det ble stiftet ytterligere 14 bydelslag. Ved valget i 2019 stilte partiet liste i 7 bydeler. Disse pluss ytterligere 8 ble nå formelt stiftet. Fylkeslaget satser store ressurser på opprettelse av bydelslag. Peter Hagen fra Gamle Oslo er en pådriver for dette, og han ble også valgt til ny sekretær på årsmøtet.

– På sikt er målet at bydelslagene skal selvstendige og selvgående i valgkampen ved lokalvalget i 2023.

Hagen er opptatt av at det er en lang vei dit, men de planlegger å jobbe systematisk og hardt for å få det til.

– Hvis noen ønsker engasjere seg i bydelen der de bor, er det bare å ta kontakt.

Mest lest

Arrangementer