Kommentar

Sopp er topp

I buddhismens gamle tekster, i Lalitavistarahsutraen, fortelles historien om Buddhas reise til Varanasi, der han skal ha sin første preken. Når Buddha kommer til Ganges-elva han må krysse over for å komme fram til Varanesi, møter han en mann som i over 20 år har øvd på svevekunsten. Etter langt om lenge har han nå endelig klart å mestret den. Mannen skryter stolt til Buddha at han kan krysse elva ved å fly over den. Buddha velger å heller ta fergen over. “Men Buddha, har ikke du også mestret svevekunsten?”, spør mannen forfjamset. “Jo, men fergen koster bare en nikkel” svarer Buddha.

Jeg tror poenget i historien er at man skal velge minste motstands vei. I stedet for å bruke 20 år på å lære seg svevekunsten, kunne mannen bare betalt en nikkel. Buddha ville trolig også lagt til at man ikke bør misbrukere sine overnaturlige krefter og unødvendig vise fram sin makt for andre.

Over dammen har det føderale amerikanske Helse- og sosialdepartementet “Food and Drug Administration” (FDA) gitt sin velsignelse til forsøk på bruk av virkestoffet i psykedelisk sopp, altså psilocybin, mot alvorlig depresjon. De mener dette virker bedre enn vanlige psykologitimer. Eksperimentene det britiske selskapet “Compass Pathways” har gjort, har fått status som “breakthrough therapy”, en spesiell ordning der FDA gir oppfølging til forskning på et stoff som muligens kommer til å forbedre behandlingen av alvorlige lidelser. Tidligere studier har vist dramatisk og varig reduksjon av symptomer.

Det nevnte britiske forsikringsselskapet slår nå på stortromma. De ruster opp med et styre bestående av profilerte høyt utdannede tungvektere i den internasjonale medisinske verdenen, som Thomas Lönngren, tiårig leder for EU-organet “Det europeiske legemiddelbyrå”. Videre gjennomfører de det første større forskningsprosjektet med psilocybin på pasienter med alvorlig depresjon, både i deler av Europa og i Nord-Amerika. Også i Norge.

Legemiddelverket har vært sene med å ta til seg Buddhas vise lære her. På sykehuset i Østfold har de søkt tre ganger om å få tillatelse til å bruke psilocybin for å behandle mennesker med alvorlig depresjon. Etter 18 måneder, er svaret klart igjen: De fikk avslag for andre gang. Legemiddelverkets begrunner dette blant annet med at det bør foreligge sterke bevis for positive effekter og trygg bruk, før man tar valget om “å la et ulovlig hallusinogen bli et lovlig medisinsk produkt”. Dette skriver Morgenbladet, som har gjennomgått utvekslingen mellom Legemiddelverket og “Compass Pathways”.

De insisterer i stedet for å bruke psykedelika, på å heller bruke psykologiske metoder – som samtalemetoder og visualiseringsmetoder – for å komme i kontakt med tidligere, fæle og traumatiske opplevelser. Psykedelika har de ikke noe sansen for. Dette til tross for at stoffene ser ut til å mer effektivt mane fram ubevisste minner, følelser og tanker som til vanlig er utilgjengelig for mange. Ved eksponering for psykedeliske stoffer konfronterer og prosesserer noen pasienter dette på en helt annen måte enn de klarer i en time hos psykolog.

Hos våre danske venner, er tonen en annen. I november 2019 publiserte Aalborg universitetssykehus i Danmark en pressemelding der det sto at de hadde startet med å forske på psilocybins effekter på depresjon i samarbeid med selskapet “Compass Pathways”.

Studien ble også godkjent av det finske helsedepartementet, samt godkjennelse i syv andre land i Europa, hvor studien nå pågår.

Mest lest

Arrangementer