Kommentar

Tulleprosjektet Nord-Norgebanen

Så lenge ting går på skinner og er dyrt, er distriktspopulistene i SV forunderlig lite opptatt av klima. Men man kan kanskje si at Nord-Norgebanen bidrar til global utjevning siden den blir så dyr for oss?

Et svik

Torgeir Knag Fylkesnes i SV er skuffet over at Arbeiderpartiet ikke vil støtte forslaget fra ham og Per-Willy Amundsen (Frp) om realisering av Nord-Norgebanen. Fylkesnes anser det som et svik. AP-nestleder Bjørnar Skjæran uttaler til NRK at ” – Vi er for Nord-Norgebanen. Men kan ikke starte et prosjekt til over 100 milliarder uten en ordentlig utredning. “

Det er enda bra at man vil utrede slikt før man setter i gang – i motsetning til halvparten av Troms-benken på Stortinget, og hele Senterpartiet.

Vi må faktisk regne på ting

En Nordnorgebane er alt annet enn lønnsom. Den er ikke bra for klimaet, og den er en katastrofe for økonomien. Klimagassutslippene fra bygge- og oppstartsfase anslås å være innspart først etter 31-37 år. Det forutsetter 100% elektrisk drift av jernbanen.

Vi får stadig høre at vi har tolv år (eller deromkring) på oss for å redde klimaet. Da virker det rart med prosjekter (til og med begrunnet i miljøhensyn) som vil ha så stor negativ effekt akkurat nå som vi har så dårlig tid. Ikke rart de får vann på mølla, de som tenker miljøhensynet ofte bare er et skalkeskjul for å få gjennomført politikk man gjerne vil ha gjennomført. Som å pøse ut CO2 for å bygge en ulønnsom jernbane.

Økonomisk sett er det enda verre. De mest optimistiske analysene for samfunnsøkonomisk nytte indikerer at samfunnet taper omtrent halvparten av investert beløp. Det verste scenariet indikerer at man taper opp mot fire av fem investerte kroner.

Det som skiller scenariene er hvor mye jernbane vi bygger. Relativ samfunnsøkonomisk nytte korrellerer positivt med hvor lite jernbane som bygges. Det følger at det samme gjelder miljøeffekten.

TØI: Nord-Norgebanen bør aldri bygges!

Nettavisen: Alt du gjør på jernbane er så ufattelig dyrt.

Fri oss fra drømmerne

Image by WikiImages from Pixabay

Et munnhell i flybransjen (og et par bransjer til) går omtrent som følger: Den raskeste måten å bli millionær på? Begynn som milliardær, og start et flyselskap.

SV er sånn sett inne på noe når det kommer til internasjonal utjevning. Det skjer raskere om vi ødsler bort vår rikdom , enn om alle andre skal opp på vårt nivå gjennom produksjon og frihandel i en generasjon eller to. Vi får håpe de ikke oppdager at dobbeltspor er enda dyrere.

Distriktspopulisme er dyrt.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv