Nyheter

Petter Holone ny leder i Viken

På årsmøtet i dag ble Petter Holone fra Bærum valgt til ny leder for Liberalistene Viken.

Viken er et stort fylke som strekker seg fra Halden i gamle Østfold til Geilo i det som var Buskerud fylke. Mellom disse ligger Akershus. Nå er alt Viken. Siden avstandene er så store, er det naturlig å bygge opp lokallag i de store byene, samt i kommuner med mange innbyggere eller mange aktive medlemmer.

Fylkesleder Petter Holone

– Målet det kommende året er å hjelpe til med å lage solide lokallag flere plasser over hele fylket.

Ved lokalvalget i fjor stilte partiet liste i 10 kommuner i Viken. Fylkeslaget har langsiktige planer og ser frem mot 2023. De har da store ambisjoner om å stille flere lister og være enda bedre forberedt på en god lokal valgkamp.

– Mitt mål er at fylkesstyret skal ha styremøter i forkant av Liberale Aftener ulike plasser i fylket.

Dette er et av grepene som den nyvalgte fylkeslederen vil ha for å få bedre kontakt med medlemmene over hele fylket.

På årsmøtet som ble avholdt i Oslo, hadde folk kommet helt fra Fredrikstad, Drammen og Ringerike for å delta. Liberalistene Viken er det største fylkeslaget i partiet.

Siden det satses mye på lokallag, er det mest hensiktsmessig at medlemmene jobber lokalt. Det ble derfor valgt et lite fylkesstyre. Her bilde av fire av de fem styremedlemmene:

Foran: Nestleder Natalya Engelsrud Fritzen og leder Petter Holone. Bak: Sekretær Geir Hoksnes og styremedlem Thomas Thaulow Stöcklin.
Styremedlem Jan Karlengen og varamedlemmene David Dutheil og Deniz Strengehagen Gungør var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Mest lest

Arrangementer