Nyheter

Petter Holone ny leder i Viken

På årsmøtet i dag ble Petter Holone fra Bærum valgt til ny leder for Liberalistene Viken.

Viken er et stort fylke som strekker seg fra Halden i gamle Østfold til Geilo i det som var Buskerud fylke. Mellom disse ligger Akershus. Nå er alt Viken. Siden avstandene er så store, er det naturlig å bygge opp lokallag i de store byene, samt i kommuner med mange innbyggere eller mange aktive medlemmer.

Fylkesleder Petter Holone

– Målet det kommende året er å hjelpe til med å lage solide lokallag flere plasser over hele fylket.

Ved lokalvalget i fjor stilte partiet liste i 10 kommuner i Viken. Fylkeslaget har langsiktige planer og ser frem mot 2023. De har da store ambisjoner om å stille flere lister og være enda bedre forberedt på en god lokal valgkamp.

– Mitt mål er at fylkesstyret skal ha styremøter i forkant av Liberale Aftener ulike plasser i fylket.

Dette er et av grepene som den nyvalgte fylkeslederen vil ha for å få bedre kontakt med medlemmene over hele fylket.

På årsmøtet som ble avholdt i Oslo, hadde folk kommet helt fra Fredrikstad, Drammen og Ringerike for å delta. Liberalistene Viken er det største fylkeslaget i partiet.

Siden det satses mye på lokallag, er det mest hensiktsmessig at medlemmene jobber lokalt. Det ble derfor valgt et lite fylkesstyre. Her bilde av fire av de fem styremedlemmene:

Foran: Nestleder Natalya Engelsrud Fritzen og leder Petter Holone. Bak: Sekretær Geir Hoksnes og styremedlem Thomas Thaulow Stöcklin.
Styremedlem Jan Karlengen og varamedlemmene David Dutheil og Deniz Strengehagen Gungør var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer