Debatt

MDG liker ikke ytringsfrihet

Nyvalgt leder for Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg, ønsker å forby reklame for selskaper og produkter som ødelegger klimaet og vårt fremtidige livsgrunnlag, herunder all reklame for fossil energi, fossilbiler, flyreiser og cruise.

MDG vil også ha mindre reklame for rødt kjøtt, blant annet gjennom å legge ned opplysningskontorene for animalske produkter som Matprat. Med andre ord vil de nekte markedsføring av «det de ikke liker». Videre i uttalelsen forklarer den nyvalgte lederen at MDG mener at vi må få ned overforbruket av alle ting, men at det spesielt haster å slutte å forbrenne så mye olje, kull og gass.

Sigrid Z. Heiberg
Foto: MDG

– Generelt mener jeg at å ha aggressiv reklame for overforbruk er problematisk uansett. MDG ønsker også reklamefrie soner rundt skoler og barnehager. Vi ser et vanvittig forbrukspress i samfunnet, særlig rettet mot barn og unge.

Den logiske slutningen her er at MDG først og fremst vil forby reklame for fossil brennstoff, men at det deretter også er ønskelig å forby reklame av såkalt overforbruk. Hva dette vil innebære er vanskelig å si, men man kan trygt tenke seg at resultatet er sterke restriksjoner på alt partiet selv anser som skittent og umoralsk. Kreativiteten er det eneste som stopper en i å se for seg alt de egentlig vil slå ned på. Reklame av elbil er visstnok heller ikke problemfritt. Begrunnelsen bak forbud er at de mener slik reklame manipulerer folk til å tro at de absolutt trenger noe. Vi må dele mer, sier Heiberg.

Argumentet er at vi allerede gjør dette (i følge dem ukontroversielt) med tobakk og alkohol, og at markedsføring er farlig. Folk blir lurt, de klarer ikke tenke fritt og selv velge hva de ønsker å bruke sine penger på. MDG vil passe på folket og beskytte dem mot å bli eksponert for bilder, video og tekst av ting som gjør jorden, dyr eller folk vondt. Staten skal bestemme hvilken tale du skal kunne bli utsatt for.

Jeg mener dette er fullstendig feil vei å gå. Markedsføring handler om ytringsfrihet, det er retten til å kunne si det du ønsker. Liker du ikke budskapet? Ikke kjøp varen eller tjenesten. Boikott virksomheten.

Dagsnytt18, 05.03.20

Hvis alle individ i landet skal forby det de subjektivt misliker, da må vi til slutt ti stille til enhver tid. Selv setter jeg ikke stor pris på budskapet til Oslo MDG, men vil ikke forby dem muligheten til å fremme det i media og snakke åpent om det. Vis samme respekt ved å la folk og bedrifter si som dem vil, så lenge man er fredelig.

Liker du ikke fly og cruise? Forklar hvorfor folk ikke burde bruke det. Benytt deg av gode argumenter som virkemiddel, ikke ty til statlig innblanding. Glem ikke at alt staten gjør, alle lover og reguleringer, håndheves med bruk av tvang – i ytterste konsekvens vold.

Forslaget er på sitt beste illiberalt, mer korrekt mener jeg er dette er direkte totalitært, ekstremistisk og usedvanlig autoritært for norsk partiflora til å være. Jeg tviler ikke på Heibergs intensjoner, hun vil nok bare dyr og menneskeheten godt, men det MDG her står for er å innskrenke den fundamentale og ukrenkelige ytringsfrihet.

Det finnes intet sterkere tegn på ufrihet i et demokratisk samfunn enn statlig sensur.

Ytringsfrihet er en essensiell forutsetning for et velfungerende, sosialt samfunn. Det handler ikke bare om å kunne si hva du vil, det er så mye mer: Det er retten til å diskutere, til å tenke fritt og til å utfordre status quo. Det er limet som holder samfunnet sammen, som lar oss være uenig uten å ty til vold. Og ytringsfrihet gjelder likeså for private selskap som for individ.

Vi bør ikke ty til slike virkemidler mot fredelige handlinger som ikke skader noen!

Mennesker er forskjellige, vi har ulike meninger, vi har individuelle forutsetninger for hva som utgjør et godt liv og ikke. Så ikke press dine verdier ned på andre med trusler om tvang. Overbevis med fri tale. Ingenting blir bedre om man bare slutter å snakke om det. Det er opplysning og debatt som gjør at vi finner beste måte å leve på.

Frivillighet er løsningen, ikke formynderi.

Mest lest

Arrangementer