Nyheter

Liberalistene vil ha kraftigere koronapakke

Liberalistene mener regjeringens koronapakke er for svak og vil ha kraftigere lut: Partiet foreslår bortfall av arbeidsgiveravgift i ett år.
I dag betaler norske private bedrifter ca 128 milliarder kroner i arbeidsgiveravgift hvert år for å få lov til å ansette 1,85 millioner arbeidstakere.

– I stedet for å diskutere subsidier og støtteordninger, som nødvendigvis vil kreve byråkratiske ordninger og omfattende kostnader i seg selv, burde vi se hvilke hindre som i dag kan tas bort i en slik kriseperiode, forklarer Liberalistenes partileder Arnt Rune Flekstad.

Arnt Rune Flekstad. Foto: Liberalistene.

– Det er allerede en bred politisk enighet om at redusert arbeidsgiveravgift øker mulighetene for ansettelser og opprettholdelse av drift, noe vi ser i argumentasjonen om opprettelsen av ingen eller redusert avgift i blant annet Finnmark. Dette er noe vi kan implementere raskt og effektivt og som vil kunne gi en konkret og forutsigbar støtte til dagens næringsliv og arbeidstakere i hele landet, slik at vi slipper å se en helsekrise bli en ny økonomisk krise, avslutter han.

Mest lest

Arrangementer