Kommentar

Koronarente for korona?

På NRKs Nyhetsmorgen imorges gikk Handelsbankens sjeføkonom Kari Due-Andresen ut med anbefaling om at Norges Bank burde sette styringsrenten kraftig ned allerede før det planlagte rentemøtet i neste uke.

Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen sier ifølge E24 at Norges Bank må handle for å sikre likviditeten.

Det er mulig at det er det rette å gjøre. Muligens.

Vi skal huske på at inntørking av likviditet kommer av at markedet oppfatter en høyere risiko. Det kan gi noen positive effekter å intervenere for å motvirke dette. Men forsøk på helt eller delvis å avskaffe markedsmekanismene som har med risikovurderinger å gjøre, kan utvilsomt føre til svært negative konsekvenser.

Illustrasjon ved PublicDomainPictures fra Pixabay.

Hvis sentralbankintervensjon fører til at banker får mindre betalt for risiko enn de ellers ville gjort, er det ikke gitt hva som vil skje. Noen vil kanskje sette seg enda mer på bakbena ved innvilgelse av kreditt. De som lar seg lokke ut, vil jo da få mindre betalt for risiko enn de ellers ville, og da vil det nødvendigvis bli mindre dekning for eventuelle tap.

Det er gjerne et tiltak for å få igang aktivitet å senke styringsrenten. Myndighetene gjør altså alt de kan for å stanse aktivitet. Men sentralbanken skal treffe tiltak for å få opp det økonomiske aktivitetsnivået. Det bør være noe her som skurrer.

En annen grunn til å sette ned renten kan være å bøte på problemet med børsturbulens. Når man stadig har pumpet billig kreditt inn i markedet, må det jo komme en kraftig korreksjon før eller siden. Hvis man legger opp til en evig gjeldsdrevet vekst, vil det til slutt sprekke spektakulært. Hvis man klarer å snu det denne gangen, legger man opp til at det blir enda verre neste gang.

Vil sentralbankene forsøke å hindre en opprydding i finansmarkedene som viruset har utløst?

Ved bruk av kunstige stimuli sørger man for at den utrenskningen i økonomien som burde finne sted, ikke skjer.

Storebrands Olav Chen var også på Nyhetsmorgen og advarte mot slike tiltak fra sentralbanken. Han mente det ville gi en enda svakere krone. Det er godt vi har en noenlunde moderat stemme. Det er nemlig ikke slik at jo mindre det vi får betalt i, er verdt, desto bedre er det for økonomien.

Jeg forventer at mediene vil være svært lite kritiske til såkalte stimulansetiltak fra sentralbanken og statsmaktene. Jeg håper jeg blir positivt overrasket.

Mest lest

Arrangementer