Nyheter

Benjamin Bringsås gjenvalgt som LibUng-leder

Den 14. mars hadde Liberalistisk Ungdom årets landsmøte for 2020. Etter FHIs gjeldende anbefalinger for å håndtere koronaepedemien, var landsmøtet i år betraktelig redusert. Sikkerhetstiltak ble tatt for å redusere smitterisikoen; det ble lagt opp til god avstand mellom deltakerne, bruk av antibac og pizzaen ble servert i egne pakker. Det var 11 stemmeberettigede deltakere som møtte til møtet.

Årets samling ble holdt på Humanistskolen, i år som i fjor, like ved Ullevål Stadion. Til tross for forholdene, ble arrangementet gjennomført etter planen. Grunnlaget ble lagt for organisasjonens videre arbeid inn i den kommende perioden, samt mot valgkampen 2021. Årsmelding ble presentert, det ble diskutert og votert om vedtekter, budsjett og årsplan, og det ble lagt fram retningslinjer for partiets virksomhet i kommende periode.

Benjamin Bringsås ble unisont valgt til å fortsette som president for Liberalistisk Ungdom.

Benjamin Bringsås skal fortsette som
president for Liberalistisk Ungdom.

– I løpet av ett år har Liberalistisk Ungdom hatt en medlemsvekst på 29 %, og det er etter tilsvarende vekst året før. Slikt er utrolig morsomt, det viser til en stor etterspørsel etter vår politikk, ideologi og vårt liberale menneskesyn. Jeg gleder meg til den kommende perioden, og ser svært positivt på den stadig styrkede organisasjonens framtid, sier president Benjamin Bringsås til Liberaleren.

Et annet forslag som ble diskutert var å ta inn et offisielt slagord. Liberalistisk Ungdom har tidligere brukt det uoffisielle slagordet “Fred, frihet og ingenting gratis”. Dette ble derimot endret, og det ble vedtatt at det offisielle slagordet til Liberalistisk Ungdom skal være “Mindre stat, mer frihet”.

Moderpartiet Liberalistene sitt offisielle slagord er for øvrig “Ditt liv, ditt valg”.

Det ble også diskusjon rundt forslaget om å bytte det engelske navnet til Liberalistisk Ungdom, fra “Capitalist Youth” til “Classical Liberal Youth”. Dette ble ikke vedtatt, men mange av deltakerne gikk opp på talerbenken og argumenterte for sitt syn. Forslaget falt med én stemme, 7 mot 4. Dersom et forslag skal gå gjennom, skal det være et flertall på minst to tredjedeler. De fleste ønsket navnebytte, men ikke med tilstrekkelig flertall.

Talerne

De eksterne talerne, var Liberalistenes leder Arnt Rune Flekstad og Vegard Martinsen, som er mangeårig leder for det nå nedlagte Det Liberale Folkepartiet, altså DLF. Martinsen snakket om hvorfor den foretrukne samfunnsorganiseringen er lasseiz-faire kapitalisme, mens Flekstad diskuterte hvordan organisasjoner bør vokse.

Vegard Martinsen holdt foredrag om laissez faire-kapitalisme.

Ved slutten av det formelle, ble det valgt nytt styre i Liberalistisk Ungdom. Landsmøtet valgte følgende personer til å lede organisasjonen gjennom kommende periode:

President: Benjamin Bringsås
1. Visepresident (Politisk): Andreas Kristiansen
2. Visepresident (Organisatorisk): Bård Aarnes
Sekretær (Styreleder): Bjørnar Andreassen
Sentralstyremedlem: Victoria Sveinsson
Sentralstyremedlem: Lukas Krondorf
Sentralstyremedlem: Daniel Madsen Nordseth
1. varastyremedlem: Knut Are Sedsbøe
2. varastyremedlem: Marcus Søfteland

Mest lest

Arrangementer