Notiser

Can’t have it both ways

[23.03.2020] Vi kan ikke dele på risikoen, men privatisere gevinsten, skriver Sigrid Hagerup Melhuus i Agenda Magasin, om statlige krisepakker til næringslivet. Vi er helt enig. Men vi kan heller ikke dele på gevinsten, men privatisere risikoen, som vi gjør i dag. (NB)

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
    Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
  • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
    Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.