Debatt

Krigsprofitører og andre virus-opportunister

Krisetider har en tendens til å få frem det beste i folk, men også det verste. Et av de minst gjennomtenkte utspillene denne uka må være Høyre-politiker og stortingsrepresentant Sveinung Stensland, som sammenligner de som tilbyr private SARS-COV-2-tester med krigsprofitører. Stensland er til alt overmål og betryggende nok andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I tilfelle du er lett å imponere.

Dette uttaler han i følge Nettavisen, etter at en lege- og tannlegeklinikk tilbød private Covid-19 tester for 1500 kroner. Stensland klarer det mesterverk å sammenligne dette med krigsprofittering.

Sveinung Stensland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (CC BY-NC 2.0)

Retorikk kan være interessant, ikke minst når man skal studere hvor ærlige eller intelligente politikere eller målgruppen deres er. Retorikk basert på en fullstendig falsk ekvivalens derimot, blir for dumt. Man kan håpe at Stensland bare glemte å tenke seg om før han kom med sin lille Freudianske statist-glipp.

For alle som er opptatt av språkpresisjon, er ordet profitør en nedsettende betegnelse på noen som utnytter en situasjon for å tjene mest mulig penger på andres bekostning. Implisitt i dette er at handlingen er skadelig eller kriminell. I beste fall bare dypt umoralsk.

Ordet brukes hyppig på venstresiden i politikken, der det impliseres at å tjene penger på noe som andre faktisk trenger, ønsker eller er avhengige av, er en form for moralsk personlighetsbrist. Med andre ord, jo lenger til venstre man kommer, jo flere anses som profitører. Det gjelder alle som tjener penger på å levere tjenester de mener bør være underlagt offentlig monopol, eller til nød kan utføres av veldedige organisasjoner dersom de har korrekt ordlyd i formålsparagrafen. Vel og merke så lenge ingen tidligere ansatte er tatt på fersken med å ha skrevet noe tvilsomt på Twitter eller Facebook for mer enn 10 år siden, før man skjønte at sånt sier man bare ikke.

Så kan man spørre seg – er Sveinung Stensland sosialist eller bare en konservativ moralist? For det er vel ikke slik at lønna han selv tar ut på Stortinget kun går til å dekke livsnødvendige kostnader, som er anslått til langt under 20.000 kroner både av SIFO og OECD? Og da er bokostnader inkludert. Så hva med de minst 30.000 ekstra han får utbetalt av skattebetalernes penger hver eneste måned? Er ikke det profitt? Kapital han kan bruke til å forbedre sin egen situasjon og livskvalitet med. Han kan investere i egen bolig, eller til og starte et firma i PR-bransjen når stortingsplassen ryker, dersom han sparer. Burde ikke disse pengene heller vært fordelt til de som trenger det mest? For han er vel klar over at hver gang han tar ut lønn, kan noen komme til å dø? Fordi han er en grådig profitør.

Hvordan ser den godeste Stensland for seg at noen skal ha incentiver til å øke produksjonen og tilgjengeligheten av tester, dersom noen skal bestemme hvor mange og hvem som kan testes og til hvilken pris? Ville han sittet på Stortinget om lønna ble utbetalt basert på innleverte kvitteringer for levekostnader, der en statlig komite bestemmer hva som er godkjent og beløpsgrensene?

Nei Stensland, en krigsprofitør er en person som utnytter at landet er satt under administrasjon av en fremmed makt og tjener penger på å selge tjenester og varer til okkupanten. En som hjelper okkupanten og mottar betaling i form av penger som er tvangsinndrevet fra andre innbyggere, for personlig vinning. Altså driver krigsprofitører heleri og regelrett aggresjon mot andre mennesker og tjener penger på deres uselvforskyldte ulykke. Det høres til forveksling likt ut som beskrivelsen av en politiker, dersom man bytter ut «krigs-» med «skatte-». Eller? For løsningen er kanskje å innføre valg på hvilke land man skal være okkupert av? Du kan velge mellom Tyskland, Danmark eller Sverige. Eller kanskje Høyre?

Hvordan kan det å selge en medisinsk test for et beløp de aller fleste i Norge vil være i stand til å betale, som selges i et begrenset omfang, være profittering? Fra andre land og egne institusjoner vet vi at det er teknisk mulig å teste langt flere. Det er ikke er noen i hverken risikogruppen eller ansatte i helsevesenet som ikke blir testet, selv om noen selger private tester. Og ikke minst, på hvilken måte kan Stensland hevde en rett til å bestemme hvem som skal få lov til å teste seg, når han ikke engang kan bruke argumentet om at noen vil lide eller dø som en konsekvens av at noen kan kjøpe seg en privat test, med troverdigheten i behold?

Burde han ikke heller være glad for at folk har muligheten til å teste seg selv, og dermed spare helsevesenet for betydelige beløp, samtidig som det bidrar til at vi får bedre oversikt over smittesituasjonen? Eller er det ujetfæjdi?

Dette er statsautoritære holdninger, som verken er fremmede tanker i Høyre eller de fleste andre politiske partier i Norge. For dersom staten ikke har bestemt at du har rett til å finne ut om du er smittet, skal du ikke ha lov. Og forsøker du deg på å bruke 5% av en normal månedslønn for å få svar på noe de selv ikke kan, eller ønsker å tilby, er du en umoralsk jævel og den som hjelper deg er krigsprofitør.

I tiden fremover kommer vi til å sloss mer med hjernevirus som er langt mer skadelige på sikt en SARS-COV-2.

Mest lest

Arrangementer