Nyheter

Online landsmøte i Piratpartiet

Denne helgen har Piratpartiet hatt landsmøte. Svein Mork Dahl ble valgt til nye leder etter Thomas Gramstad.

Landsmøtet foregikk online i Zoom og med avstemninger gjennom partiets medlemsforum. Partiet er det eneste som har tradisjon fra tidligere for at det er mulig å delta online i tillegg til ved fysisk oppmøte. I år var imidlertid alt online på grunn av koronakrisen.

Slik så det ut på Zoom.

Lørdagen ble brukt til formalia og de hadde en del tekniske utfordringer. Det var imidlertid lett for en tilhører å følge med siden informasjonen er lett tilgjengelig i Piratpartiets wiki og møtet kunne følges på YouTube.

Den nyvalgte lederen har store ambisjoner for sitt lille parti.

Svein Mork Dahl

– Mine hårete mål for Piratpartiet er at vi skal bli et relevant alternativ for et post-corona Norge. Vi søker å bygge en sterk blokkuavhengig koalisjon som et alternativ til de etablerte partiene med løsninger tilpasset et nytt årtusen. Drømmen er selvfølgelig en Stortingsplass i 2021. Helst på vippen.

– Vi er opptatt av å revitalisere demokratiet ved å bringe det nærmest mulig borgerne. De skal hver dag føle at de har påvirkning på de avgjørelser som tas. Jeg har litt spøkefullt sagt før at Piratpartiet ikke behøver å ta en stemme fra de andre partiene dersom vi bare kan mobilisere sofavelgere til å stemme, uttaler han til Liberaleren.

– Har du en kjernesak som er spesielt viktig?

– Jeg har vært opptatt av innovasjon og gründerskap i mange år, og jeg ser hvor vanskelig mange av dem har det i dag. Jeg håper vi kan bidra med gode løsninger for dem og andre som er rammet av dagens krise.

– Ellers er jeg opptatt av åpenhet i forvaltningen, og ikke minst det å sikre våre liberale rettsstat og de verdier denne er bygget på. Menneskeverdet, likeverdet og samholdet. Det vakreste det norske demokratiet har skapt er ombudsmannsrollen. Kampen for å sikre borgernes rettigheter er politikkens viktigste dyd.

Søndagen var satt av til gjesteforedrag og politikk. Høydepunktet var en gjestetaler fra Piratpartiet i Tsjekkia som har vært svært suksessfulle. Hele søndagen er tilgjengelig her, men på videoen nedenfor kommer du rett til Michal Gills tale:

Han snakket om hvordan det er å være pirat i Tsjekkia – der Piratpartiet har over en halv million stemmer. Han fortalte om utviklingen av partiet, om indre problemer når de vokste og om deres åpne kommunikasjon der nesten alt de gjør er åpent for media og offentligheten.

Svein Mork Dahl var fornøyd med sin gjestetaler.

– Piratpartiet er en del av en internasjonal bevegelse hvor vi samarbeider godt over landegrensene, og vi hadde blant annet «besøk» av Michal Gill fra det Tsjekkiske Piratpartiet over video på Landsmøtet. De har representasjon på alle folkevalgte nivåer i Tsjekkia, og vi har mye å lære av dem og det Islandske Piratpartiet.

Etter foredraget var det lange diskusjoner om fjorårets resolusjoner skulle inkluderes i partiprogrammet og deretter en debatt om økonomi i kjølvannet av koronakrisen.

Piratpartiet vedtok avslutningsvis at nyheter «som handler om viktige saker som påvirker liv og død skal ikke legges bak en betalingsmur.» Den nyvalgte partilederen advarte mot å vedta uttalelsen fordi det truet pressefriheten, men flertallet vedtok likevel forslaget.

Mest lest

Arrangementer