Notiser

Mer krisepenger

[06.05.2020] Regjeringen har vedtatt en ny krisepakke på 400 millioner for sårbar ungdom. Pengene går til forskjellige formål, som å motvirke overgrep på nettet og til å bedre aktivitetstilbudet på asylmottak. I tillegg øker Husbanken bostøtten med 70 millioner hver måned frem til oktober for familier med lav inntekt. (NB)

Mest lest

Arrangementer