Notiser

Mer krisepenger

[06.05.2020] Regjeringen har vedtatt en ny krisepakke på 400 millioner for sårbar ungdom. Pengene går til forskjellige formål, som å motvirke overgrep på nettet og til å bedre aktivitetstilbudet på asylmottak. I tillegg øker Husbanken bostøtten med 70 millioner hver måned frem til oktober for familier med lav inntekt. (NB)

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami