Magasin

200 år siden Florence Nightingale ble født

Florence Nightingale. Coloured lithograph.
Credit: Wellcome Library, London. (CC BY 4.0)

I myten er Florence Nightingale en myk engel som går rundt med en lampe i hånden og trøster pasientene. Et godt bilde på en øm og varm person som deler sin nestekjærlighet med mennesker i nød. Det er selvsagt riktig at hun hadde et kall om å hjelpe de syke.

Hun var imidlertid ingen forsiktig og snill leder slik myten hevder. Hun ønsket resultater og var en hard organisator som stilte klare krav. Dette er en kjerne i den liberale orden. Et varmt hjerte kombinert med god organisering som fungerer og gir resultater.

Nightingale var en del av tradisjonen til Semmelweis som la vekt på hygiene og gode sanitære standarder. Noe så enkelt som rent sengetøy ble vektlagt. Hun var tydelig på hvordan det skulle være, noe som gav gode resultater

Sykepleie og legevitenskap

Myten og hennes innsats gav uansett sykepleie et fordelaktig rykte, noe som bidro til å gjøre dette viktige yrket viktigere. I 1860 etablerte hun den første sekulære sykepleierutdanningen i verden i London. Slike utdanninger svært viktig del av utviklingen av et samfunn.

Florence Nightingale

De er en del av de liberale tankene som trodde på vitenskap og utvikling. Troen på en bedre verden. Død og fattigdom var ikke noe man bare skulle ta for gitt. Det krevde imidlertid endring, vitenskap og fremskritt. Man byttet ut årelating med vaksiner.

En kvinne med ekstraordinære talenter

Liberale tenker som Mary Wollstonecraft og John Stuart Mill gav mye av det intellektuelle forsvaret for likestilling mellom menn og kvinner. Florence Nightingale var en av mange kvinner som viste i praksis at kvinner kunne gjøre en minst like god jobb som menn.

Hun var født inn i velstående engelsk familie selv om selve fødselen skjedde i Firenze. På den tiden skulle slike kvinner bli trofaste og lydige koner, uavhengig av egne ambisjoner. Vi kan være takknemlige overfor alle de som gjorde personlig opprør mot slike normer, deriblant Florence Nightingale.

Vitenskapelige spor innen statistikk

«Diagram of the causes of mortality in the army in the East» by Florence Nightingale.

Florence Nightingale gikk systematisk til verk og brukte statistikk på en måte som ikke var vanlig på hennes tid. Blant annet brukte hun sektordiagrammer i større grad enn andre. Polar area diagram knyttes opp til hennes navn og det kan være nyttig for eksempel når det gjelder å spore utvikling av sykdommer og død over tid.

Florence Nightingale var aktiv på den tiden da moderne vitenskap slo igjennom. I midten av den industrielle revolusjon gav hun sine viktige bidrag. Hun var født sent nok til at vi fortsatt kan høre hennes stemme. 200 år etter at hun ble født.

I dette lydklippet fra 1890 ble Florence Nightingales stemme bevart for ettertiden.

Mest lest

Arrangementer