Magasin

50 år siden dannelsen av RAF

I dag er det femti år siden Rote Armee Fraktion (RAF) ble dannet. I nesten tretti år fra gruppens opprettelse i 1970 til oppløsning i 1998 terroriserte den Vest-Tyskland med mål om en sosialistisk stat.

RAFs røtter kan spores tilbake til 1960-tallets studentopprør i Vest-Tyskland hvor antirasisme, kvinnefrigjøring og antiimperialisme var fanesakene for ytterste venstre. Vel så viktig var kritikken av oppgjøret med den nazistiske staten, som ytterste venstre hevdet – med rette – ikke var blitt gjort grundig nok.

Logoen viser hvor «fredelig» gruppen var.

Stifteren av RAF, Ulrike Meinhof, hadde lenge vært aktiv i det tyske kommunistpartiet, og ble stadig mer radikalisert. Sterkt påvirket av Leninisme og Maoisme startet gruppen å rane banker og å bombe amerikanske militære fasiliteter i det de selv kalte en antiimperialistisk kamp.

Fra 1970 til 1998 var RAF var ansvarlig for 34 mord, i tillegg til utallige ran, bombinger og kidnappinger. 

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer