Nyheter

Bioteknologi-seier for Ap, SV og FrP

I dag er en seiersdag for alle kvinner i Norge som har lengtet etter muligheten for kunstig befruktning. Kl. 15 vedtok regjeringen proposisjon 34 L som omfatter liberalisering av bioteknologiloven. Saksbehandlingen med voteringsoversikt vil bli tilgjengeliggjort her. Dette betyr blant annet at norske kvinner ikke lenger trenger å reise til Sverige eller Danmark for å kunne ta i bruk eggdonasjon, assistert befruktning, tidlig ultralyd og ikke-invasiv fosterdiagnostikk eller NIPT-blodprøve. Tilbudet blir tilgjengelig for alle kvinner i Norge.

Det var Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet som fikk dannet koalisjonen som skulle gi Kristelig Folkeparti et tungt nederlag i høringen om bioteknologiloven. Fram til nå har det kun vært kvinner over 38 år eller de som tidligere har født barn med kromosomfeil som har fått lov til å benytte seg av fosterdiagnostikk. Nå skal altså dette tilbudet bli tilgjengelig for alle kvinner, og i tillegg tilbys for de som vil være over 35 år ved fødselstidspunkt.

Tre kvinner med klare stemmer sørget for flertall under dagens saksbehandling av proposisjon 34 L. Fra venstre: Kari Elisabeth Kaski, Foto: Marius Nyheim Kristoffersen/SV, Åshild Bruun-Gundersen, Foto: Bjørn Inge Bergestuen/FrP, Ingvild Kjerkol, Foto: Arsenikk

Dette er et viktig steg mot et mer liberalt Norge, og en ekstremt viktig seier for kvinners rett til å bestemme over egen kropp og ikke minst for enslige til å realisere familiedrømmen gjennom sæddonasjon. I en undersøkelse som Respons Analyse gjorde for Aftenposten i 2017 svarte 57 prosent at eggdonasjon bør tillates, mens bare 22 prosent var imot. KrF var det eneste partiet som hadde flere velgere som var i mot eggdonasjon enn de som var for, mens Høyre, SV og Rødt prosentvis hadde flest velgere som var positive til eggdonasjon.

Ting gikk ikke helt etter planen da Kjell Ingolf Ropstad
ba representanter om å følge egen samvittighet i
avstemningen om liberalisering av bioteknologiloven.
Foto: Hildegunn Bernsen/KrF

KrF gjorde et dristig forsøk på sabotere lovendringen ved å kreve fullsatt sal midt under koronapandemien, og samtidig be representanter fra FrP om å stemme etter egen samvittighet. Problemet som KrF ikke forutså var at flere i Høyre og Venstre, som egentlig er bundet av Granavolden-plattformen, faktisk er verdiliberale og enige i de fleste endringene som ble foreslått i proposisjon 34 L. Sannsynligvis satset KrF litt for høyt da de ba stortingsrepresentantene om å «følge egen samvittighet» og gikk dermed på en real smell. Under dagens saksbehandling ble det flertall med 89 mot 80 representanter for å tilby assistert befruktning også til enslige. I spørsmålet om eggdonasjon stemte 94 representanter for og 74 mot.

Her er de nye reglene som skal gjelde for eggdonasjon i Norge, i følge Aftenposten:

  • For å donere egg må man være mellom 25 og 35 år.
  • Hver eggdonor kan maks ta ut egg tre ganger. Alle eggene som hentes ut, kan brukes til assistert befruktning. Ved å tillate inntil tre egguthentninger pr. eggdonor vil familier ha mulighet til å bruke egg fra samme donor i flere omganger.
  • Det vil bli mulig å importere eggceller fra andre land, slik man i dag gjør med sædceller. Import av egg skal foregå gjennom et nordisk samarbeid.
  • Man kan ikke få egg/sæd fra familie og venner. Det kan skape press for å donere arvemateriale. Et unntak foreslås for lesbiske par der den ene kvinnen har gode egg, mens den andre har bedre forutsetninger for å gjennomføre et svangerskap.
  • Legen skal velge egnet eggdonor eller sæddonor.
  • Man skal få betalt for å donere egg. Betalingen skal dekke «belastningen og tidsbruken» og være på «moderat nivå.»
  • Arbeidsgiver plikter ikke å dekke sykepenger for kvinner som ønsker å donere egg.

Dersom alt går etter planen skal assistert befruktning for enslige og tillatelse til å bruke NIPT-test for alle innføres fra 1. juli i år. Offentlig tilbud om NIPT, tidlig ultralyd og eggdonasjon iverksettes senest 1. januar 2021.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer