#, Magasin

Idealister i frihetens tjeneste

Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger.

Jeg har vært en idealist hele livet mitt. Jeg har prioritert andre ting over det økonomiske og angrer ikke på det. Jeg synes det er viktig å stå for noe og kjempe for noe. I have a passion for Justice!

Bent Johan Mosfjell på talerstolen til Det Norske Studentersamfund i 2004.

Ifølge sosialistisk teori er vi egentlig bare liberalister fordi det er i vår økonomiske egeninteresse. Dette er en svakhet ved kommunismen. Materialisme er basisen og ideologi og religion er bare en overbygning som egentlig ikke betyr noe. Akk hvor feil sosialismen er.

Jeg jobber med et prosjekt for Liberaleren. Jeg har brukt alle feriepengene mine på det og i dag fikk jeg hjelp i timesvis av Christian Weld Haakonset. Han skal hjelpe meg fremover. Han er en av mange mennesker jeg kjenner som gjør en stor idealistisk innsats for en friere verden.

Mens jeg tenkte på dette, begynte å jeg bla i litt gamle bilder.

I dag kan man drive idealisme på internett. Man sender for eksempel en beskjed på Messenger og alle får den med en gang. Alle kan sjekke en post på Facebook rett etter at den er lagt ut. Det er lett å lage en eventet som folk kan melde seg på.

Jeg lagde en gang i tiden noe som het The Blue Papers. Hver måned lagde jeg omtrent 12-16 sider i Pagemaker. Originaler ble printet. Det ble kopiert opp i omtrent 200 eksemplarer. De ble stiftet og brettet. Det ble satt på frimerker og adresselapp på hver enkelt + et B-stempel slik at vi skulle spare porto. Deretter ble de fysisk levert på postkontoret. Det er enklere å være idealist i dag. Det skal vi huske hver gang det blir litt motbakke, og det blir det stadig.

Nå er det det lett å bestille bøker på nett. Før Amazon solgte alt av liberalistiske bøker, drev jeg med spesialimport fra USA. Jeg hentet en postsekk eller to en gang i måneden på Alnabru over skranken og forsikret tollerne om at det ikke var til videresalg. Bøker var momsfritt, men da må du selge over en beløpsgrense. Statlige regelverk har en tendens til beskytte de store mot små konkurrenter.

Jeg aner ikke hvor mange liberalistiske bøker jeg har solgt, men det er i hvert fall et firesifret antall. Det er en tid for alt, og boksalget ble faset ut etterhvert som bøkene bare var et par tastetrykk unna.

I mange år hadde studenforeningen FRIstud kontorer på Chateau Neuf i lokalene til Det Norske Studentersamfund. Det var fine år og vi fikk spredd de liberale idéene i alle debattene som var der. Selv var jeg aktiv i Kulturutvalget ved siden av FRIstud og dannet til og med Blindern Kongelige Selskap. Det er lov å ha brede interesser for en idealist.

Idealismen ble for en stund erstattet med behov for inntekt. Nå er imidlertid idealisten Bent Johan Mosfjell tilbake for fullt. Nå skal vi blant annet gjøre LIberaleren til noe stort. Det blir morsomt, interessant og lærerikt. Den første brikken for suksess er allerede på plass. En redaksjon med utrolig mange flinke og dedikerte folk!

Mest lest

Arrangementer