Debatt

Nei til enhetsskolen

Etter snart 13 år i den norske enhetsskolen har jeg hatt faglige oppturer og nedturer. Av nedturene er det fellesfagene og pensumet som oftest er problemet. Selv om man kan velge en god del av fagene etter ungdomsskolen, så er det fortsatt en del obligatoriske fag. Selv når en velger en studiespesialiserende linje.

Visse fag er viktigere enn andre, og at man sier til skoler at dette er fag man bør vektlegge er fornuftig. Alle bør lære seg å snakke og skrive norsk om man bor i Norge, men trenger Christoffer like mye eller samme undervisning som Sven? Nei. Slikt kan elever, foreldre og lærere selv finne ut av sammen. Noen trenger mye norsk, andre trenger omtrent ingen opplæring. Likevel presses alle inn i samme A4-system.

Foto: Fisle (CC BY-SA 3.0)

Vi kan ikke tvinge alle til å kunne det samme, og ikke er det fornuftig om det var mulig. Vi må kunne, som i næringslivet, spesialisere oss. For vi er alle individer. Et forslag til en løsning på dette problemet er at det blir friere pensum, og at flere fag, som norsk og historie, blir valgfag. Ikke alle trenger å vite hvilket år Napoleon tapte, eller når Olav den Hellige ble begravet. Ei heller trenger vi alle å kunne analysere dikt. Uff – ikke tving slikt på noen!

Det burde også være enklere å bytte lærer. Noen personligheter krasjer og fungerer ikke. Tenk på de som får ødelagt skolegangen sin fordi samspillet mellom lærer og elev ikke harmonerer. Det er jo heller ikke å nekte for at det også finnes dårlige og gode lærere. De dårlige burde straffes ved at de velges bort og de gode belønnes ved at mange søker seg til de. Da kan man også differensiere lærere på lønn, slik at de gode får insentiv til å jobbe som lærer og de dårlige finner annet yrke. Noe de er flinke til. Det er så ekstremt mye som står på spill om du får en dårlig lærer. Ta for eksempel norsk. En lærer avgjør hele fire norsk-karakterer når du går ut videregående. En dårlig lærer risikerer fremtiden til mange elever hvert år og elevene har få virkemidler å bruke for å redde karakteren.

Som en liberalist ønsker jeg langt mer frihet og valg i systemet. Skolene skal konkurrere om meg.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer