Debatt

Reguleringer, den glemte skatten

De fleste er oppmerksomme på at skatter og avgifter fører til høyere priser på det meste de trenger, selv om de aller færreste tenker på hvor mye det påvirker prisene når man ser på omsetningen gjennom flere ledd. Inflasjon er også en skatt mange overser eller glemmer å ta med i beregningen.

Reguleringer fører også til høyere totale utgifter for forbrukere, akkurat som skatter, avgifter og inflasjon. Det kan være noe så nærliggende som økt saksbehandlingstid og da er kostnaden følger av utsatt gjennomføring. Arealregulering fører til politisk ønsket knapphet på tomter til f.eks. bolig, og knappheten fører forutsigbart til økte priser. Stadig mer omfattende byggeforskrifter fører til at det blir dyrere å sette opp bygg, noe som påvirker prisen også for kjøper. Mulige eksempler er utallige og omfatter bortimot absolutt alt i samfunnet, enten det gjelder aktiviteten til privatpersoner, bedrifter eller andre organisasjoner.

Regulering tegning profil
Reguleringer betyr oftest ekstra utgifter, og kostnaden er sammenlignbar med skatt

Reguleringer har en reell kostnad, som kan prises i kroner. Det betyr at politikere som konsentrerer seg om å innføre stadig flere reguleringer, i periode etter periode, er en reell utgift for deg, og de som er avhengige av din inntekt. Langt utover de åpenbare kostnadene for offentlige tjenester. Denne lite synlige byrden er en type skatt, sammenlignbar med den som trekkes direkte fra din lønn. Ekstrautgiftene er en negativ følge av reguleringer, som man vanligvis ikke hører noe som helst om.

Hva den totale kostnaden for EØS, statlige, fylkeskommunale og kommunale reguleringer kan beløpe seg til per år for Norge som nasjon, er ukjent. (Hvis noen kjenner til relevante beregninger legg gjerne en referanse i kommentarfeltet under). I USA er det gjort en beregning som (konservativt) estimerer kostnaden for føderale reguleringer til 14 000 USD per husstand i året (1,9 billioner USD for landet). Uten noe tilsvarende beregning for Norge er det umulig å si noe sikkert, men at kostnaden skal være betydelig lavere i Norge virker intuitivt lite sannsynlig.

Det som er helt sikkert er at når total kostnad for den såkalte velferdsstaten skal beregnes, så må også kostnad ved eksisterende og for stadig økende antall av reguleringer tas med.


The Competitive Enterprise Institute rapporten USA tallet hentes fra: Ten Thousand Commandments

Mest lest

Arrangementer