Kommentar

Skandaledom mot Eirik Jensen

Det er forferdelig at noen kan dømmes til 21 års fengsel for noe jeg mener bør være lovlig.

La meg først gjøre noe klart. Jeg mener ikke at Eirik Jensen er uskyldig. Korrupsjon er svært alvorlig, spesielt politikorrupsjon, og han er dømt for dette. Jeg må innrømme at jeg tvert imot er ganske sjokkert over venner som stadig er sikre på at folk som er dømt for noe, er uskyldige. Merkelig hvordan folk mener de ut fra egen mangelfull informasjon kan konkludere stikk i strid med dommer i rettsvesenet.

Jeg har personlig ingen forutsetninger for å vurdere om Jensen er skyldig eller ikke, men legger til grunn at han er det. Jeg har en grunnleggende tillit til norsk rettsvesen. Det er uansett ikke det at han er dømt som er skandalen, men dommens lengde og grunnlaget for den lange dommen.

Strafferammen for korrupsjonen er 10 års fengsel. Den lange dommen skyldes at det var en narkotikasak. Jeg har ikke fulgt godt nok med på om det kun gjelder cannabis eller også andre narkotiske stoffer. Dette er imidlertid irrelevant

Jeg har i snart 30 år vært tilhenger av å legalisere alle narkotiske stoffer. Dette skyldes primært at jeg mener at mennesker har rett til å selv bestemme hva de skal tilføre kroppen sin, enten det er vegetarmat, heroin eller mannlige kjønnsorganer i bevegelse. Det er i tillegg sterke praktiske argumenter for at forbudet mot narkotika er mer skadelig enn selve de forbudte stoffene. Jeg lar videre begrunnelser ligge, men dere kan finne argumenter her (artikkelen som i sin tid endelig overbevist meg om legalisering) og her (utvalget som Thorvald Stoltenberg var med i).

Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for noe jeg mener bør være lov. Det er trist og det er en skandale. Han er bare et eksempel. Svært mange av de med de lengste dommene i norsk fengsel, sitter inne på grunn av narkotikaforbudet. Det er mange eksempler. Eller mennesker som vi kaller dem.

Bak hver eneste lange narkotikadom befinner det seg et menneske som urettmessig er frarøvet år av sitt liv. Begrunnelsen er fredelig salg av en vare til et menneske som ønsker å kjøpe denne varen. Skandalen ligger ikke i at man får en straff for en forbrytelse uten offer. Det er nok av merkelige lover som gjør at fredelige mennesker straffes. Politiets raid mot Ubersjåfører og pokerklubber er to eksempler. Sexkjøpsloven og forbudet mot surrogati er to andre.

Kvinner som blir tatt for å kjøpe sex får imidlertid en bot og de som ønsker et barn gjennom surrogati må betale et klekkelig beløp for å gjøre det i utlandet. Dette er mindre straffer. Det som gjør narkotikaforbudet så eksepsjonelt ille, er srafferammene. Det er vel slik at det er strengere straffer for å selge heroin til et menneske enn å voldta og drepe det. Det er en skandale.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer