Nyheter

Billigste drivstoff siden 1990

Det er mye usikkerhet i norsk økonomi om dagen, hovedsakelig grunnet koronakrisen men også sterkt påvirket av første kvartals oljeprisfall. Oljeprisfallet skyldtes at Opec+ ikke ble enige om å forlenge avtalen om produksjonskutt etter 31. mars, noe som innbærer at medlemslandene i dag står fritt til å produsere olje så raskt de bare vil. Nyhetene om Opec-bruddet sammen med lav energietterspørsel sendte oljeprisen til i underkant av 20 dollar per fat i slutten av april, med et markant oppsving de siste månedene til ca. 40 dollar per fat.

Spotpris på råoljen brent fra april til juni 2020. Skjermdump: https://investor.dn.no/

Til tross for at pandemien og oljeprisfallet er dårlige nyheter for norsk økonomi, så er nettopp denne kombinasjonen en gledens nyhet for forbrukere som er avhengige av bilen. Vanligvis vil ikke variasjon i oljepris ha stor påvirkning på norske drivstoffpriser, men nå som Stortinget har valgt å redusere veibruksavgiften for bensin og diesel i 2020 fremfor å stadig øke den, så vil den volatile oljeprisen ha større innflytelse på utsalgsprisen til drivstoff. I Arendal kunne man mandag kveld fylle diesel for 10 kr/liter dersom man betalte med YX visa, som gir avslag på opptil 50 øre/liter. Forrige gang diesel var såpass billig i Norge, justert etter konsumprisindeksen, var i 1993 hvor en liter kostet 6,22 kr. Kostbildet på drivstoffprisen i Arendal mandag 15. juni kan brytes ned til følgende, inkludert alle avgifter:

DieselBensin
Netto pumpepris [kr/l]10,4811,75
Mva 25% [kr/l]2,102,35
Veibruksavgift [kr/l]3,624,91
CO2-Avgift [kr/l]1,451,26
Brutto pumpepris [kr/l]3,313,23
Oljepris $40/bbl [kr/l]2,402,40
Kostbildet viser mer enn firedobling i pris fra råoljen er produsert på rig til raffinert bensin/diesel selges fra bensinstasjon. Det meste skyldes avgifter.

Til tross for høye avgifter sørger altså lav oljepris til den laveste drivstoffprisen vi har sett på lenge. Som man kan se ved å sammenligne oljepris med brutto pumpepris, så vil hele prosessen fra råolje er produsert, raffinert og transportert til bensinstasjonene koste ca. 1 krone per liter for bensin eller diesel.

Mest lest

Arrangementer