Debatt

Oslo kommune diskriminerer

«Justice» – Foto av David Mark

Bykuben, Oslo kommunes senter for byøkologi, forteller den 25. juni til Dagens næringsliv at de stenger dørene for meningsmotstandere. “Bykuben vil for fremtiden sørge for å legge inn i våre kontrakter at vi vil at tilbyderne skal kunne identifisere seg med Oslo kommunes verdigrunnlag”. Bykuben ligger under Miljø og Klima i Oslo kommune.

Dette betyr at kommunen bare skal leie inn de som allerede er enige i måten kommunen fører politikk i Oslo, og det er trist utvikling for alle oss som er uenige i den. Det offentlige skal være verdinøytralt. Jeg mener for eksempel at kommunene ikke skal forfølge og straffe narkomane. Dagens narkotikapolitikk er bygd på et inhumant verdigrunnlag. Ingen fortjener fengsel for hva de gjør med egen kropp. Er dette i tråd med kommunens verdigrunnlag? 

Det er heller ingen fiktiv problemstilling jeg peker på. Det offentlig står for over halvparten av forbruket i Norge. Det er ingen smal sak å miste halvparten av kundene for å ha en annen oppfatning og verdigrunnlag enn kommunen man tilfeldigvis bor i. Jeg har de siste tre årene levert tjenester til det offentlige, men jeg har ikke lyst til å miste muligheten for å være en av de som ikke marsjerer i takt.

Barbara Jordan, den første svarte kvinnelige senatoren i Texas, sa følgenende: “Do not call for Black power or green power. Call for brain power”. Er du best egnet til å utføre en oppgave burde det være irrelevant hva du mener, hvordan du ser ut, eller hvor du er født. Å diskriminerer for andre grunner enn evnen til å utføre oppgaven, vil føre til tap, og det er urett.

Jeg er en liberal og synes det derfor er forferdelig at Oslo kommune går i sporene til totalitære fra andre tider.

Mest lest

Arrangementer