Nyheter

Smutthull i drosjereguleringen

1. november 2020 skal den nye drosjeloven tre i kraft. Fra dette tidspunktet flyttes kompetansekravet over fra løyvehaver til sjåfør. Men frem til da gjelder gammel ordning. Man har altså et tidsvindu, eller smutthull, hvor man kan få kjøreseddel med bare en helseattest. Men skynd deg, kjørekontoret hos politiet kan ha lang saksbehandlingstid.

Til årsskiftet kommer altså Uber tilbake, sammen med nye aktører som Bolt, GoBilly, Prai m.fl. Om dereguleringen skal bli vellykket, er man avhengig av å få nok sjåfører. Med de nye kompetansekravene må man ta kurs og eksamen hos bilsakkyndige. Erfaringsmessig er dette både dyrt, omstendelig og garantert mye plunder og heft.

Enn så lenge er det nok å sende en helseattest til sitt lokale politikammer. Dette er det samme skjemaet som brukes for å få sertifikat for tungbil (buss, lastebil m.v.). Kravet er syn på begge øyne, førlighet i armer og bein, man må kunne høre en samtale på 4 meters avstand uten hjelpemiddel, og man kan ikke ha epilepsi eller bruke visse sovemedisiner. Helseattesten får man hos sin fastlege for et par hundrelapper.

Så printer man ut søknadsskjema fra politiets hjemmeside og sender inn helseattesten med den. Etter 3-4 uker kommer Voila! en laminert kjøreseddel i posten. Dette er altså et gratis fagbrev, en no-brainer ikke bare for dere som leser dette, men også for deres barn, nevøer og nieser som har fylt 20 år og hatt lappen i to. Her kan man få mulighet for en artig jobb ved siden av studiene. Merk at man får kjøreseddelen selv om det skulle være krav om kjentmannsprøve i ditt løyvedistrikt (ikke Oslo lenger). Kjøreseddelen er nasjonal, men med evt. begrensninger i visse områder. Kravet om kjentmannsprøve vil uansett opphøre med den nye loven.

Liberalere er ofte flinke med skrivebordsteorier, men alt for sjelden gjøres noe konkret, håndfast eller praktisk for å fremme idéene. Nå kan man bidra til at liberaliseringen blir en suksess, og tjene penger på det attpå! Og glem ikke at man som drosjesjåfør både er en lyttepost mot hva som beveger seg i samfunnet og ikke minst er man en betydlig påvirkningsagent. Man kan gi saksopplysninger, informasjon og ikke minst så noen frø. Og man behøver ikke plage kundene med egne meninger, de pleier som regel å begynne selv; «Hvordan er det egentlig å kjøre for Uber…» og så er man i gang. Å kjøre drosje, spesielt når man kan velge tid, sted og mengde selv, er veldig artig. Så hvis man liker å kjøre bil og snakke med folk så er det bare å hive seg i kalosjan!

Mest lest

Arrangementer