Ukas anbefaling

Commanding Heights

Økonomisk teori og økonomisk historie i moderne tid står sentralt i liberalisters forståelse av verden. Mange av de viktigste tenkerne i den liberale tanketradisjonen er økonomer. Dokumentarserien «Commanding Heights: The Battle of Ideas» er en god innføring i den økonomiske historien for det 20. århundre. Den gir en god forståelse av kampen mellom liberalismen og de to store totalitære, kollektive idétradisjonene.

I 1998 publiserte Daniel Yergin og Joseph Stanslaw boken Commanding Heights: The Battle for the World Economy. Boken var en bestselger når den kom ut og ble senere gjort om til en dokumentarserie i tre episoder, som hver var to timer lange. Dokumentaren fikk gode kritikker og be blant annet sendt på NRK, BBC og PBS.

Den gir en konsis innføring i den globaliserte økonomien før første verdenskrig, fremveksten av totalitære ideologier i mellomkrigstiden, innføring i keynesiansk økonomisk teori som var hegemoniske etter andre verdenskrig, hvordan de økonomiske teoriene til F.A. Hayek gradvis tok over når etterkrigsstabiliteten kollapset, liberaliseringen i økonomien som fulgte, den nyliberalistiske bølgen med Reagan og Thatcher i spissen og avsluttes med å problematisere den nye globaliseringen som fulgte.

Hver episode er to timer lang. Hele serien er seks timer lang.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer