Nyheter

Helligdager viktigere enn smittevern?

I dagens episode av Politisk Kvarter debatterer Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og Ole André Myhrvold om hvorvidt butikker skal få lov til å holde åpent på søndager under koronapandemien.

Hoksruds hovedargument for å tillate søndagsåpne butikker, er med hensyn til smittevern. Det er lettere å redusere smitte om folk sprer seg mer, og det gjør man dersom ordinære butikker også får utvidede åpningstider, ikke bare kiosker, bensinstasjoner og småbutikker.

I et nylig Facebook-innlegg på Bård Hoksruds profil understøtter han påstanden med en lenke til en NRK-artikkel. Der står det at en butikksjef i Grimstad er bekymret for smittevern i den søndagsåpne delen av butikken. Han vil at hele butikken åpnes mens det er pandemi, og ikke bare den lille søndagsdelen.

Myhrvold svarer på dette med to innvendinger.

Den første innvendingen er at Hoksrud bare bruker koronapandemien som et påskudd for å fremme sin politikk. Det stemmer muligens. Samtidig ugyldiggjør ikke dette Hoksruds argumentasjon: Selv om motivasjonen for Hoksrud av å gi argumentet er noe annet enn det han sier det er, betyr ikke det at argumentet hans faller av den grunn.

Den andre innvendingen er at det er andre viktigere hensyn å ta enn smittevern. Blant annet handler forbudet mot søndagsåpent, ifølge Myhrvold, om å gi en hviledag til de ansatte og fordi man bør respektere helligdagen, eller “verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager”, som det står i Lov om helligdager og helligdagsfred.

Så får folk heller planlegge bedre, mener Myhrvold. Dette vitner om en uheldig ovenfra-og-ned-holdning, der menneskers adferd skal irrettesettes av maktpersoners interesser, i stedet for at maktpersonene skal irrettesettes av menneskers interesser.

Loven setter for øvrig et unntak for juletider, og man kan jo lure på om ikke støttespillere for loven mener dette er et unntak som bør viskes bort i loven? Hvorfor er det slik at de på den ene siden sier helligdagene skal være en fridag, for så midlertidig å tillate søndagsåpne butikker i tiden før jul på den andre? Hvis søndagsåpent er et problem for Gud på helligdager, hvorfor er den ikke lengre et problem når det blir for upraktisk for oss å holde den hellig?

Mest lest

Arrangementer