Kommentar

18 millioner kroner for garderobe – som ikke er bygget

Søppelanlegget på Haraldrud har  forsøkt å bygge ny garderobe, et forsøk som kostet skattebetalerne 18 millioner kroner.  Dvs, de fikk aldri bygd det – 18 millioner var prisen det kostet å planlegge garderoben…

Tilbake i 2015 ble det bestemt at det skulle bygges en garderobe på Haraldrud søppelanlegg, noe som er ganske komplisert ifølge ledelsen, siden det pågår arbeid på området og garderoben måtte ha både en ren og en uren sone. Men så bestemte man seg for å utvide prosjektet til å omfatte møterom, kontorer og spiseplass.

Foto: Oslo kommune

Etter tre år med utredninger hadde garderobeprosjektet blitt til en plan om å bygge to etasjer høyt bygg på 1100 kvadratmeter. Det syntes tydeligvis arbeidsgiver Oslo kommune var helt greit, for ansvarlig byråd hadde intet å bemerke. Først da søppelanlegget var ferdig med planleggingen og konkludert med at garderoben, pluss nogot attåt ville koste 91,5 millioner kroner, ble det stanset av byråd Lan Marie Berg (MDG).

Det er litt som man har hørt denne type historier før. Stupetårn i Hamar, kunstsiloen i Kristiansand, badeland i Tromsø. Felles for de alle er at de er offentlige prosjekter der andre mennesker bruker andre menneskers penger. Det er Skattebetalerforeningen og Nettavisen som står bak prisen.

Som liberalist burde jeg kanskje vært vilt begeistret over at det ble satt fokus på offentlig sløseri. Jeg gremmes likevel over at omtalen av disse prosjektene er så overfladisk. Man ser aldri på årsaken til hvorfor det offentlige ender med så mange ubrukelige prosjekter. Årsaken er selvfølgelig at godt gjennomførte og rimelige prosjekter ikke premierer de som står bak dem og ei heller er det noen som mister jobben på å sløse bort 18 millioner kroner. Det hender rett som det er at den til enhver tid sittende opposisjon bruker slike episoder til å skåre latterlig smålige poenger. Latterlig, fordi heller ikke de vil gjøre noe med de bakenforliggende årsakene. 

Søppelsortering burde selvfølgelig foregått i privat regi. Det er nettopp fordi private eiere vil gjøre sitt beste for å maksimere profitt at de i snitt blir mye rimeligere enn offentlige prosjekter. Dyktige ansatte som sparer sine eiere for penger vil bli premiert. En daglig leder som sløser bort 18 millioner kroner, vil miste jobben. Alle de ni stortingspartiene er ansvarlige for et regime som holder liv i sløserikulturen; vi har ennå ikke glemt den gang ansvarlig byråd Sylvi Listhaugs skulle bygge ny Holmenkollenbakke… 

Tags:

Mest lest

Arrangementer