Nyheter

Ronny Skjæveland innstilt som ny leder i Liberalistene: – vil være en samlende leder

Liberalistenes valgkomité har innstilt Ronny Skjæveland som ny partileder. Det blir trolig en fornyet ledelse i partiet etter landsmøtet 12. – 13. september. Roald Ribe er innstilt som politisk nestleder og Aleksander Aas som organisatorisk nestleder.

– Jeg vil bruke den korte tiden frem mot landsmøte til å bli enda bedre kjent med våre medlemmer og profilere meg mer innad i partiet, sier Skjæveland, som tirsdag deltok på den månedlige Liberal Aften på Café Amsterdam i Oslo, før han tok nattoget hjem til Jæren.

Styret - Liberalistene Rogaland
Ronny Skjæveland Foto: Liberalistene Rogaland

Skjæveland er ikke den mest ivrige til å profilere seg eller diskutere på sosiale medier. Dersom han blir valgt av landsmøtet lover han ihvertfall å bruke mer tid på å reise rundt i fylkeslag og bygge nettverk. Han er for øvrig 41 år, med kone og to barn; det burde være nok av ivrig liberalistungdom som kan tydeliggjøre hans profil på sosiale medier.

Skjæveland, som tidligere har vært fylkesleder i Liberalistene Rogaland, utfordret partileder Arnt Rune Flekstad under landsmøtet for to år siden, og tapte med én stemme, idet som ble en noe amper valgthriller. Flekstad har vært partileder siden 2015, året etter at det unge partiet ble stiftet, og kommer trolig ikke til å utfordre Skjæveland i en kampvotering på landsmøte.

– Arnt Rune har gjort en meget god jobb som partileder med å bygge opp partiet vi har i dag, og jeg håper han fortsetter å bruke ressursene sine til å styrke organisasjonen fremover, sier Skjæveland.

Skjæveland understreker samtidig at hans ambisjon er å være en samlende partileder. Målet er å skape et bredere liberalistisk folkeparti, som har rom for det mangfoldet som eksisterer på den liberale, radikale høyresiden.

– Skal være en lærende organisasjon

Mest av alt fremstår Skjæveland genuint idealistisk, en mann som ivrer etter å sette i gang med en fornyelse av partiet. Han og Ribe, leder i Liberalistene Oslo, er samstemte om at organisasjonsstrukturen må styrkes. Begge to fremhever bedre oppfølging av medlemmer, oppfordring til selvstendige initiativ, enklere tilgang på materiell og ressurser, mer skoleringer, flere sammenkomster. Rett og slett et nytt tilskudd med energi og entusiasme i hele partiorganisasjonen.

– Vi må være en lærende organisasjon i kontinuerlig forbedring. De fleste av våre medlemmer har ingen politisk erfaring. Jeg hadde selv ingen politisk erfaring før jeg engasjerte meg i Liberalistene. Det har vært en bratt læringskurve, sier Ribe.

Ribe er godt fornøyd med innstillingen av ny partileder og seg selv som politisk nestleder, da han i lengre tid har ment at partiet trenger en organisatorisk fornyelse.

– Dagens ledelse har gjort en god jobb i partiets kritiske første fase, vår jobb blir nå å sammen ta partiet til neste steg. En organisasjon er avhengig av vekst for at det skal være interessant for medlemmene å legge igjen mye tid og krefter, sier Ribe.

Roald Ribe | Roald Ribe, leder, Liberalistene Oslo | Liberalistene ...
Roald Ribe. Foto: Liberalistene Oslo

– Vi må snakke politikkens språk

I tillegg til å arbeide for å forbedre egen partikultur, fremhever Skjæveland at de må være mer offensive for å nå ut til velgere og media.

– Vi har forsøkt i lang tid å sette vår egen politiske agenda. Det har vi ikke lykkes helt med. Fremover skal vi bruke mer tid på å være tilstede på de samme arenaene som de andre politiske partiene. Vi må rett og slett snakke deres språk, samtidig som vi skal ha egne prinsipper i grunn, sier Skjæveland.

Både Skjæveland og Ribe mener at et økt fokus på konkrete, aktuelle saker må bli hovedstrategien for å gjøre partiet mer relevante i mediene.

– Boligpolitikk er et godt eksempel. Vi må formidle overfor velgerne at den høye boligprisveksten i storbyene skyldes uansvarlig pengepolitikk og reguleringer, ikke grådige utbyggere og eiendomsinvestorer. Vi må vise velgerne hvordan vår politikk er i de fleste av velgernes egeninteresse, og ikke kun for de ressurssterke, sier Skjæveland.

Skjæveland ønsker spesielt å rekruttere flere yngre velgere, som han anser som hovedmålgruppen fremover. Da er det viktig å tenke på hva slags verdier man signaliserer.

– En hjertesak for meg personlig er at Liberalistene må fremstå som et varmere parti. Vi er ikke kalde og kyniske, selv om enkelte har inntrykket av det, vi har bare alternative løsninger for å hjelpe de som av ulike grunner ikke kan klare seg på egenhånd.


Valgkomiteen består av Bent Johan Mosfjell, redaktør i Liberaleren, samt Petter Holone og Jon Refsdahl. Artikkelforfatteren har ingen tilknytning til Liberalistene.

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre:

Leder: Ronny Skjæveland
Politisk nestleder: Roald Ribe
Organisatorisk nestleder: Aleksander Aas
Sekretær: Jan-Øyvind Lorgen
Styremedlem: Amund Farberg
Styremedlem: Nicolay Grundt
Styremedlem: Klaus Jakobsen
1. Varamedlem: Espen Thunold
2. Varamedlem: Daniel Fosseli

Mest lest

Arrangementer