Debatt

Ytringsfriheten ofres på det religiøse og det ignorante alter!

Gjennom SIANs demonstrasjoner i Bergen og Oslo den senere tid, med et tilhørende kakofoni av motdemonstrasjoner, er det kanskje på tide å spørre seg om tilstanden på ytringsfriheten i Norge?

For meg personlig er religion utfordrende. Jeg er selv ateist, men jeg har derimot veldig stor respekt for de som i dagens verden klarer å holde seg med en religiøs overbevisning. Mine problemer med religion er som oftest ikke med kildene, men med de som utøver religionen. I veldig mange tilfeller, ved utfordrende avgjørelser, vil mange med religiøs overbevisning ta sine valg styrt ut fra sin religion, eller tolkning av sin religion. Ja, jeg vet det finnes milliarder av troende som fint klarer å balansere på denne knivseggen, mellom religiøs tolkning og hjernen og hjertets tolkning. Dessverre vinner av og til den «religiøse» tolkningen over den tenkende tolkningen.

Her ofres altså ytringsfriheten på det religiøse alter. Enhver religion, inkludert den islamske, må ta inn over seg og akseptere at gjennom ytringsfriheten er ikke koranen, bibelen, toraen, eller noen andre religiøse skrifter beskyttet fra kritikk. Enhver har mulighet og rett til å kritisere religiøse bøker og skrifter. Dette er likt for alle. For tiden virker det som om en del muslimske ungdommer trenger et lynkurs i hva ytringsfriheten faktisk innebærer. Da får noen fra myndighetenes side faktisk ta ansvar for å gi dem dette lynkurset!

Bildet er tatt av Steve Buissinne fra Pixabay

SIAN og andre slumorganisasjoner, det finnes dessverre mange av disse, må også ta inn over seg at ytringsfriheten ikke nødvendigvis betyr at man bør gjøre idiotiske ting mot religiøse symboler. At man har lov, betyr ikke at det er lurt å gjøre. Tvert i mot vil jeg påstå at SIAN og andre lignende organisasjoner beviser gjennom sine stupide handlinger, at de nettopp er det; stupide.

Andres religiøse symboler og bøker bør til enhver tid respekteres. Det er total mangel på sosial intelligens å for eksempel mene at det er greit å brenne koranen. Det er en handling kun skapt for å skape mer strid. At de til og med velger å gjennomføre disse demonstrasjonene sine, i en tid svært preget av pandemi, beviser nok en gang bare mangel på vurderingsevne. Tilgi dem, for de vet ikke bedre.

Avslutningsvis kan jeg kun konstatere at rasisme og religiøst hat kun er prov på en ting; dumme menneskers handlinger. Dessverre vet de ikke bedre, og kan nok derfor kanskje ikke hjelpes. Da får det bli oss andre som må stå opp for ytringsfriheten, og kun håpe at disse menneskene ikke forplanter seg for mye i samfunnet.

Stå opp for ytringsfriheten, debatten må tas, og her må alle gi og ta, og akseptere hva ytringsfriheten faktisk innebærer. Enten du er muslim, kristen, jøde, buddhist eller ateist! Likheten gjelder for alle!

Mest lest

Arrangementer