Kommentar

Forbudet mot politisk TV-reklame må oppheves

Joe Biden reklamerer til og med på Nintendo.

Ifølge The New York Times har Joe Bidens kampanje introdusert politisk reklame i Nintendos meget populære spill «Animal Crossing: New Horizon» – et spill som går ut på å designe sin egen øy i sosialt samspill med andre. 

Nå kan spillere som foretrekker nettopp Biden gi uttrykk for dette; nærmere bestemt gjennom typiske amerikanske hageskilt. Trump-kampanjen på sin side uttaler at de «foretrekker å bruke sine ressurser på virkelig valgkamp i den virkelige verden», ifølge avisen.

Biden 2020
Biden 2020

Dette er langt fra første gang amerikanske presidentkandidater har forsøkt å treffe tidsånden med sin politiske reklame. I 2016 forsøkte Hillary Clinton å appelere til unge velgere ved å be dem «Pokemon Go to the polls» og i 2008 forsøkte både Barrack Obama og John McCain å treffe velgere i den virtuelle verdenen «Second Life». 

Mens amerikanerne med stor interesse diskuterer effekten av politisk reklame i nye medier, var lineær TV i 2018 fremdeles den største plattformen for politisk reklame, og vi kan anta at sosiale medier ikke har tatt igjen – enda. Dette er forbudt i Norge, ifølge kringkastingsloven § 3-1.

Medietilsynet begrunnet så sent som i 2019 forbudet med: «at kapitalsterke grupperinger vil kunne få fordeler og større mulighet enn andre til å markedsføre sine synspunkter på bekostning av mindre ressurssterke partier eller interesseorganisasjoner. Reklame for politiske budskap vil også kunne gi et skjevt bilde av kompliserte samfunnsspørsmål, i tillegg til at reklameformen i liten grad gir åpning for å ta til motmæle.» 

Det særnorske forbudet ble kritistert av Ytringsfrihetskommisjonen allerede i 1999 og ble underkjent av den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i 2008.

På samme tid florerer politisk reklame på nye medier som Facebook, Twitter, Instagram og Youtube (og Nintendo) uten regulerering overhodet – heldigvis. 

Som liberalist mener jeg at:

  • Forbudet må oppheves fordi det er i strid med ytringsfriheten.
  • Kapitalsterke grupper er i sin fulle rett til å utnytte sin kapital til hva enn de måtte ønske.
  • Markedet bør ikke begrenses i sin evne til å gi fullkommen informasjon. 

Som tenkende rasjonelt individ mener jeg at: 

  • Logikken var i utgangspunktet, og er definitivt blitt, fullstendig absurd. All den tid små og store politiske aktører kan reklamere innen samtlige øvrige nye og gamle medier er det overhodet ingen grunn til å opprettholde et forbud mot poltisk TV-reklame.

  • Dessuten har bekymringen om skjevfordelingen for mindre politiske aktører blitt ettertrykkelig tilbakevist, blant annet i underkjennelsen fra EMD som viste til den eksisterende skjevfordelingen hvor redaksjonelle medier prioritererer omtale av etablerte politiske aktører.

Forbudet mot politisk TV-reklame må oppheves.

Mest lest

Arrangementer