Debatt

To mulige versjoner av Donald Trump

I en nylig tale av Donald Trump som Washington Post la ut på sin YouTube-kanal, presterer Trump det han så ofte gjør, nemlig å bli tolket vidt forskjellig av ulike politiske grupperinger. Vi ser alle på det samme videoklippet av Trump som snakker, men tolkningen vår av ham er forskjellig.

  1. Demokraties vokter. I den første tolkningen av Trump, uttrykker Trump bekymring for at valgsystemet vårt ikke fungerer slik det skal. Stemmesystemet er korrupt, og det er derfor en sjanse for at stemmen din ikke blir telt med hvis du stemmer via posten. Du kan derimot møte opp og stemme på nytt for å forsikre deg om at stemmen din har blitt telt. Alt Trump vil, er at du skal føle deg trygg på at stemmen din blir fanget opp av vårt demokratiske system.
  2. Valgfuskernes forbilde. I den andre tolkningen av Trump, den mest vanlige tolkningen i såkalt mainstream eller tradisjonell media, portretteres Trump som om ham oppfordrer velgerne sine til å dobbeltstemme. Trump vet at systemet er skjørt og satser på at duplikatstemmene til ham ikke vil oppdages, slik at han øker sannsynligheten for at ham blir valgt som president enda en gang.

Trumps måte å argumentere og snakke på er generelt veldig spesiell, det er vanskelig å følge tråden i det han sier. Han har en veldig springende stream-of-consciousness-måte å snakke på, som nesten er litt hypnotiserende. Det er vanskelig å fange helt hva han mener, men det virker som om han sier to ting på en gang i dette klippet. Det ene er at du skal stemme to ganger, den andre er at vi må teste systemet slik at vi vet hvor godt det funker.

Begge mulige tolkningen av det Trump sier går det an å argumentere godt for, til tross for at virkelighetsforståelsen er fjernt fra hverandre. Det interessante er hvilke grupperinger det er som velger hvilken tolkning.

Dersom du tror på den første tolkningen, tar du i denne konkrete saken side med Fox News og Breitbart i USA, og Jon Helgheim med Resett i ryggen her i Norge. Du er også trolig tilbøyelig til å støtte Trump selv, og definerer deg selv som på høyresiden politisk.

Dersom du tror på den andre tolkningen, tar du i denne konkrete saken side med så å si hele mainstream media i USA, samt i Norge. Du er også trolig tilbøyelig til å ikke like (eller i det minste være apatisk til) Trump, og definerer deg selv som på venstresiden politisk.

Jeg skal ikke kommentere hvilken tolkning jeg går for, men jeg synes Trump burde ha tatt seg mer tid til å bedre forklare hvorfor det å stemme to ganger, én via posten først og deretter på stemmelokalene, er en god idé. Hvorfor oppfordret ham ikke sine støttespillere om å stemme i valglokalet? Om han oppriktig ikke tror på påliteligheten i poststemmer, hadde det jo vært best å oppfordre om å la være å bruke det alternativet? Så betent hele dette valget ser ut til å bli, burde jo en president ta ansvar for å bidra til klarhet og forutsigbarhet, ikke det motsatte.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer