Nyheter

Amalie Gunnufsen er innstilt som ny leder av Unge Høyre

Amalie Gunnufsen. Foto: Unge Høyres Landsforbund

Amalie Gunnufsen fra Kristiansand er enstemming innstilt som ny leder av Unge Høyre. Landsmøtet som er litt koronaredusert vil være 3. og 4. oktober på Sundvolden. Hvis 24 år gamle Gunnufsen blir valgt, vil hun være den yngste lederen i Unge Høyre på 20 år og en av de yngste gjennom tidene.

Unge Høyre skal vedta et program for økonomisk bærekraft og siden den innstilte lederen sier at de skal kutte i offentlige utgifter, så spør Liberaleren hvor hun ønsker at de skal kutte.

– Vi i legger frem et program der vi både ønsker å skape en større kake og kutte i offentlige utgifter. Det er spesielt viktig å kutte i trygdeutgiftene. Det er nødvendig å kutte i sykelønnen, men jeg avventer litt med å mene om det bør være lavere sats eller karensdager.

– Hva tenker dere i Unge Høyre om at moderpartiet er med i en regjering som hvert år øker de offentlige utgiftene?

– Jeg mener at statsbudsjettene har vært for store og at man bør kutte. Det er tydelig at en samling på borgerlig side koster penger. Det er derfor viktig å drive valgkamp for at Høyre skal bli størst slik at vi kan påvirke dette mer.

– Hvordan skal dere gjøre det mer lønnsomt å jobbe?

– Vi ønsker lavere beskatning på arbeid. En av de tingene som vi skal diskutere på landsmøte er en nasjonal eiendomsskatt. Tanken er lavere skatt for å jobbe og høyere skatt for å bo.

Landsmøtet skal i tillegg til programmet om økonomisk bærekraft vedta et utenriksprogram. Ved siden av resolusjoner og valg er de to programmene det viktigste som skjer i løpet av landsmøtehelgen. Siden ungdomspartiet har tradisjon for å følge valgkomiteens innstilling, er det all grunn til å tro at Amalie Gunnufsen blir valgt til ny leder i Unge Høyres Landsforbund. Liberaleren vil dekke landsmøtet til Unge Høyre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer