Tegning

Øyne som ser

Det er lett å tenke på USA, og deres nasjonale sikkerhetsmyndighet NSA når man snakker om masseovervåkning. Alle vet at en vanlig e-post er for et postkort å regne sikkerhetsmessig. Du overvåkes når du ferdes på internett – av bedrifter, stater, Facebook, Google og andre. De fleste bryr seg kanskje ikke lenger. Har man lite å skjule, er det lett å velge minste motstands vei. For mange betyr det å bruke Chrome som nettleser og Gmail som primær e-post. Og det er slett ikke bare USA man skal være oppmerksom på.

Hva kan du gjøre som enkeltmenneske og forbruker for å gjøre jobben litt vanskeligere for de som overvåker? Hvem er de? Og hvorfor bør du gjøre jobben vanskeligere for dem om du ikke har noe å skjule?

Hvem?

I internettkretser snakker man om de fem, ni eller fjorten øyne. Det handler om stater som har avtaler om å utveksle informasjon seg i mellom. Blir du sett i ett land, må du anta at du er sett i alle.

Fem øyne

De fem øyne samarbeider tettest. Gruppen består av engelsktalende land: USA, Canada, Storbritannia, Australia og New Zealand. Samarbeidet strekker seg tilbake til like etter annen verdenskrig, og har bygget opp grunnmuren i det som ble kjent som ECHELON. Edward Snowden avslørte omfanget av denne overvåkningen i august 2015.

Ni øyne

De ni øyne består av de fem, samt Norge, Danmark, Nederland og Frankrike. Dette samarbeidet er ikke basert på en formell avtale, men representerer en uformell tettere kontakt innbyrdes, og med de fem.

Fjorten øyne

De fjorten øyne består av de ni, samt Tyskland, Belgia, Italia, Spania og Sverige. Samarbeidet mellom de ni europeiske landene refereres til som SIGINT Seniors of Europe (SSEUR). Det er antatt at Tyskland ønsker å innlemmes i de fem, mens Frankrike (ironisk nok) spionerer for mye på USA til å ønske å dele informasjon tettere enn de allerede gjør gjennom SSEUR.

Ha disse i bakhodet neste gang du surfer på internett.

Og enda flere…

Det finnes et tilsvarende samarbeid som SSEUR i Asia, kalt SIGINT Seniors of the Pacific (SSPAC). Samarbeidet består av India, Singapore, Frankrike (igjen!), Sør-Korea og Thailand. I tillegg anses Japan og Israel også å samarbeide tett med de øvrige, uten at omfanget er offentlig kjent.

I tillegg finnes etterretningssamarbeid som ikke er orientert rundt vestlig etterretningsinnsats. Shanghai Cooperation Organization er av de mer kjente, og omfatter Kina, India, Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadjikistan og Usbekistan.

Hvorfor motarbeide?

Overvåkning er vanskelig å rulle tilbake når det først er på plass. Det er også vanskelig å avgrense bruken til den mest alvorlige kriminaliteten når datasettene likevel er tilgjengelige. Myndigheter bruker det de har lett tilgjengelig til alle gode formål. Det er ingen grunn til å stole blindt på dem (og i disse sakene er vi faktisk blinde – vi får ikke vite om slike programmer uten lekkasjer som av åpenbare grunner straffeforfølges hardt).

Det er ingen grunn til å gjøre jobben lettere for dem. Etter at Edward Snowden, Julian Assange og Chelsea Manning avslørte hva Obama- og Bushadministrasjonene holdt på med da de trodde de ikke ble sett i kortene, vet vi hva de gjør og hvilken retning de går. Obama gikk til og med til valg på å gjøre det motsatte i 2008, som en reaksjon på avsløringene fra årene med Bush.

Viktigst er likevel at din informasjon er din. Du trenger ikke begrunne overfor noen hvorfor de ikke skal se den. Og det er i stor grad opp til deg om de får se den.

Et par tommelfingerregler

  • Når du ikke betaler for et kommersielt produkt, må du anta at det er du selv som er produktet. Vær bevisst på at det er slik, og ta stilling til det før du benytter en gratis VPN, e-postkonto osv. De lever ofte av å dele informasjonen din.
  • Når du betaler for et produkt, hjelper det lite dersom myndighetene i leverandørens hjemland har ekstranøkkel til bakdøren, og leverandørens baller i en limtvinge. Vær bevisst på hvilken jurisdiksjon leverandøren er hjemmehørende i. Sveits og Island er mindre dårlig enn Storbritannia og Norge.

Hva du kan gjøre

Det er (kanskje?) ikke å forvente at den jevne internettbruker bytter til Linux og bruker Tor. Det koster mer enn litt bekvemmelighet for de fleste. Men det er enkle lavkosttiltak hver av oss kan implementere som vaner. Det handler mer om å ta bevisste valg enn å ofre bekvemmelighet. Man kan bruke Firefox eller Brave i stedet for Chrome (og frata Google deres orkesterplass til din internettsurfing), og låse Facebook og Instagrams overvåkning inne i Facebook Container.

Du kan flytte søkeaktiviteten din fra Google, Bing og Yahoo til DuckDuckGo eller SwissCows. De tracker deg ikke. Du kan erstatte SMS-appen din med Signal. Da blir smsene dine kryptert til andre Signal-brukere, samtidig som du automatisk sender vanlig usikker sms til alle andre (spesielt enkelt om du bruker Android). Signal håndterer for øvrig krypterte lydsamtaler og video i tillegg. Du kan velge SpiderOak eller Sync i stedet for OneDrive, iCloud eller DropBox.

Du kan også bytte til kryptert e-post basert utenfor de fjorten øyne. Ikke bruk Gmail som primær e-post – ta eierskap over ditt eget internettnærvær. Du vil ikke ha både Google, NSA og de andre tretten øyne i dine private e-poster. Jo flere av oss som krypterer og sikrer vår aktivitet på internett, jo mindre gjennomførbar er generell masseovervåkning. Det er en dugnad som må gjennomføres av bevisste internettbrukere. Bruk VPN innimellom bare av prinsipp! Ha gjerne en ekstra Gmailkonto for registrering på ulike steder, eller adgang til Googletjenester, men ikke legg hele (internett)livet ditt i Googles hender!

Protonmail er basert i Sveits, og har som formålsparagraf å styrke privatlivet på internett. Du betaler for tjenestene deres (utover en enkel grunnpakke). De tilbyr både sikker e-post og VPN, og utvikler i disse dager sikker backup som del av produktporteføljen. Det finnes andre levereandører som sikkert er like gode som Proton (jeg anbefaler det jeg kjenner til selv). Du kan til og med bruke @protonmail.ch som domene. Det er en fin, virtuell langefinger til alle med større innsynslyst enn -behov.

Sveitsiske klokker er et statussymbol alle kjenner. Jeg tipper sveitsisk epost snart er et statussymbol bevisste internettbrukere kan smykke seg med.

Skaff deg en!

Mest lest

Arrangementer