Kommentar

Venstre vil bruke penger på en mer fornuftig og ansvarlig måte enn i dag

Torsdag lanserte Venstre førsteutkastet til partiprogrammet for neste valgperiode, et program partiet skal vedta på landsmøtet til våren. Mye av det Venstre skal gå til valg på i september 2021 ligger i førsteutkastet.

Programforslaget er godt, så godt at til og med skribenten kan stemme Venstre. Selvsagt vil alle finne ord og setninger der egne meninger kolliderer med det programkomiteen mener, men slik er det i alle partiene.

Programmet er litt enklere, kanskje spinklere enn vanlig. Det trenger ikke være en ulempe for et parti som kjemper mot sperregrensen.

Venstres ledertrio. Foto: Oda Scheel (CC BY-SA 2.0)

Skribenten elsker at Venstre bruker ordet velferdssamfunnet, ikke velferdsstaten. Velferd trenger ikke være i regi av staten eller kommunene, og må ikke være skattefinansiert. Den norske velferdsstaten mangler bærekraft. Politikerne bruker altfor mye penger og har gjort det over mange år. Færre arbeidstakere og flere pensjonister utfordrer velferdssamfunnet. Programkomiteen i Venstre ønsker å reformere systemet som mangler bærekraft. Den målsettingen burde alle partiene hatt.

Programkomiteen i Venstre mener statens utgifter kan ikke vokse raskere enn resten av fastlandsøkonomien. I forslaget vil partiet redusere handlingsregelen fra tre til 2,5 prosent av verdien av fondet ved utgangen av kalenderåret. Mindre penger til forbruk får konsekvenser for driften av offentlig sektor. Private og ideelle aktører som utfordrer og konkurrerer med offentlige tjenester, bidrar til innovasjon og finner nye måter å løse oppgavene på. Programkomiteen vil slippe til andre tjenestetilbydere på flere av områdene der det offentlige i dag har enerett. Slik kan vi få mer igjen for pengene, ifølge programkomiteen. Ikke spesielt liberalistisk, men fornuftig dersom skattefinansierte penger skal brukes når vi snubler.

Du bør lese programutkastet til programkomiteen i Venstre. Du bør fundere om dette er fornuftig eller ikke. Hvis du liker utkastet bør Venstre være et alternativ for deg på valgdagen 13. september 2021.

Ettersom Venstre vil bruke penger på en mer fornuftig og ansvarlig måte enn i dag, er det systemkritikk av både Stortinget og regjeringen. Venstre inngår i dagens flertall.

Mest lest

Arrangementer