Magasin

Hva skjer om presidenten dør?

Med beskjeden om at president Trump og førstedame Melania har testet positivt for Covid-19, er det greit å vite hva som skjer om presidenten (eller en presidentkandidat) må trekke seg, eller dør. Presidenter har dødd på jobben før, og både Trump (74) og Biden (77) er i risikogruppen for Covid-19 pga alderen alene. Trump er i tillegg overvektig, og Biden fremstår svekket. Sett i lys av dette er temaet litt mer aktuelt enn ellers dette valget. Vi tar derfor en rask gjennomgang av mekanismene for å utnevne ny president dersom det blir nødvendig.

For å ta det første først: begge er valgt til presidentkandidater for sine respektive partier sammen med sine visepresidentkandidater. Nominasjonsmøtene er for lengst avholdt, og de første forhåndsstemmene i presidentvalget er allerede avgitt. Dersom en av dem skulle bli ute av stand til å fylle embetet før valgdagen, vil navnene deres fortsatt stå på valgsedlene, og de vil stå på valg. Dermed er det reglene for å erstatte en sittende president som blir aktuelle (om vi dropper komplikasjonene rundt valgmenn, som man får tro vil peke på visepresidentkandidaten om det blir nødvendig).

Når en sittende president må erstattes, rykker i utgangspunktet visepresidenten opp, og den nye presidenten nominerer en ny visepresident som må godkjennes av kongressen (noe de ikke alltid har gjort).

Visepresident Lyndon B Johnson sverges inn som president samme kveld som president Kennedy ble skutt 22 nov 1963. Førstedame Jackie Kennedy har fortsatt blod på klærne etter drapet.
(Public Domain)

Skulle stolene til både president og visepresident stå tomme, trer reglene fastsatt i Presidential Succession Act inn. Da er det Speaker of the House (for tiden Nancy Pelosi) som er først i arverekken, dernest President pro tempore of the United States Senate (nestleder i senatet etter visepresidenten, for tiden Chuck Grassley). Deretter følger alle statsråder i regjeringen rangert etter alderen på deres respektive departementer. Altså er statsrådene i de eldste departementene øverst på listen (utenriksminister, finansminister, forsvarsminister), og statsrådene i de yngste departementene nederst (utdanningsminister, statsråd for veteraner, sikkerhetsminister).

Visepresident Gerald Ford sverges inn som president 9 aug 1974. Ford ble først utpekt til visepresident av kongressen da Nixons visepresident Spiro Agnew trakk seg etter en skandale. Da Nixon selv måtte trekke seg etter Watergate-skandalen, rykket Gerald Ford opp til president. Siden tapte han påfølgende valg mot Jimmy Carter i 1976. Dermed var Ford president i over to år uten noen gang å vinne et presidentvalg som president eller visepresident.
(Public Domain)

For øvrig utpekes normalt en Designated Survivor på omgang fra denne listen dersom hele regjeringsapparatet samles samtidig, f eks når en ny president sverges inn. Vedkommende blir da plassert på et sikkert sted til arrangementet er over. Hensikten er at det skal være umulig å sette hele statsapparatet ut av spill gjennom én katastrofal hendelse.

I TV-serien Designated Survivor spiller Kiefer Sutherland en Secretary of Housing and Urban Development som blir president etter at et terrorangrep tar livet av hele arvelinjen over ham (tenk på det som en West Wing-variant av 24).

I alle tilfelle ønskes presidenten god bedring!

Mest lest

Arrangementer