Nyheter

Noen (små) lyspunkt for Libertarianerne

Litt avhengig av om du er en glasset halvfullt eller -tomt person, kan det være du har samme forventning som meg til den amerikanske presidentvalgnatten 3-4 november: uansett valgutfall kan man glede seg over at minst én uegnet presidentkandidat taper valget.

For egen del ville det ikke falt meg inn å stemme på en av hovedkandidatene om jeg kunne – jeg ville stemt med hjertet og lagt navnet til Jo Jorgensen fra Libertarian Party i valgurnen. Gitt dysfunksjonen i de to store partiene har jeg undret meg over hvorfor ikke flere tenker slik (og fortrinnsvis blant de med stemmerett over there).

Libertarianernes partimaskot, et pinnsvin.
Don’t tread on me!

Noen nylige meningsmålinger tyder likevel på at det blir flere som tenker slik i enkelte delstater. Jo Jorgensen ligger riktignok bare på ca 2% nasjonalt, men i enkelte delstater seiler hun opp som en betydelig kandidat på egne ben (Alaska 8%, Virginia 8% blant de som oppgir å ha forhåndsstemt). I mange andre stater er marginen mellom republikanerne og demokratene liten nok til at Libertarians kan påvirke utfallet som spoiler selv med noe få prosents oppslutning (spesielt aktuelt i Ohio, North Carolina, Iowa og Georgia).

I New Hampshire er det derimot lite å se til innflytelsen fra The Free State Project. I ulike meningsmålinger varierer Libertarianerne mellom 0 og 2%. Delstaten kan derimot skilte med en etter forholdene godt profilert guvernørkandidat med tilknutning til FSP i Darryl W Perry, selv om hans oppslutning også etterlater ham sjanseløs i valget (varierende 2-4%).

Som for små partier i Norge er ett av problemene for Libertarianerne at mange meningsmålingsinstitutt ikke registrerer dem som alternativ, og ikke oppgir partiets oppslutning når de kommuniserer resultatene offentlig. I Alaska har f eks ingen meningsmålinger inkludert Libertarianerne før den 15 oktober – når de brått dukker opp med 8%!

Til sist er det verdt å nevne at amerikanske meningsmålinger har en tendens til å ha færre respondenter og større feilmarginer enn vi er vant med fra Norge (ofte størrelsesorden 1000 her). I USA kan det innimellom dreie seg om det halve for å representere en 60 ganger større befolkning.

Mest lest

Arrangementer