Kommentar

Nye nasjonale innstramninger?

Under fredagens pressekonferanse varslet statsminister Erna Solberg (H) at det vil komme nye nasjonale innstramninger neste uke. Hva betyr det, og hva slags tiltak kan du forvente?

Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse om koronasituasjonen.
Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret (CC BY-NC 2.0)

Når man bruker begreper som «nasjonale tiltak» eller «nasjonale innstramninger» så er det naturlig å tenke at dette impliserer endringer som vil gjelde for alle innenfor nasjonens grenser. Det ser også ut til at de fleste aviser oppfatter utsagnet fra statsministeren slik, hvor vi kan se store overskrifter med en bekymret Solberg som varsler om nasjonale innstramninger.

Overskriftene er misvisende

Uavhengig av hvordan ordlyden «nasjonal» oppfattes av den enkelte, så er måten de store avisene gjengir utsagnet fra statsministeren på ganske misvisende. Nye nasjonale tiltak eller innstramninger betyr ikke nødvendigvis nye regler som skal gjelde for alle, men regler som gjelder lokalt og samtidig vedtas av regjeringen istedenfor det aktuelle fylkes- eller kommunestyre der problemet ligger. Regjeringens mulighet til å overstyre lokale bestemmelser var nettopp noe av bakgrunnen for konflikten mellom helseminister Bent Høie (H) og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap), da helseministeren truet med nasjonale tiltak hvis ikke byrådet alene klarte å få ned smittetrykket i Oslo.

Foreløpig er det Oslo, Bergen, Trondheim og Hammerfest som har pågående smitteutbrudd, men det er også noen få andre kommuner som viser stigende trend for registrert smitte. Nå som regjeringen har fått mer erfaring med hvordan COVID-19 spres, så er det viktig at de nye nasjonale tiltakene som skal vedtas er målrettede og gjelder for kommunene som sliter med høyt smittetall eller stigende trend.

Det er selvfølgelig også en risiko for at noen av de nye nasjonale tiltakene vil ramme alle uavhengig av lokasjon, men det vil kunne oppfattes som et politisk stunt for å bygge popularitet nå som juletiden nærmer seg. Hvilken god konservativ med sans for tradisjon ville vel ikke bli rørt av en politisk ledelse som tar årets julefeiring seriøst og satser alt for en trygg samling av hele familien?

Hvilke tiltak kan forventes?

Typiske innstramminger som vi til nå har sett først blitt anbefalt av FHI og Helsedirektoratet og deretter gjennomført av regjeringen, er strengere restriksjoner på antall mennesker som får lov til å samle seg på private arrangementer, redusert skjenketid, nedstengning av breddeidretten og påbud om munnbind der folk er nødt til å stå tett over lengre tid.

Vi kan nok forvente å se flere av de samme innstramningene neste uke, men statsministeren uttalte under pressekonferansen at de ikke har planer om å reversere tiltakene som ble lettet på i breddeidretten, utelivet og i forbindelse med utendørs samlinger.

Det er altså håp for at innstramningene som er varslet først og fremst vil være målrettede på lokasjon, og ikke ramme folks frihet i hele landet. Heldigvis har helseministeren sansen for målrettede tiltak, noe som gjerne betyr en mer rettferdig regulering innenfor hver enkelt kommune og av forskjellige typer samlingspunkt med ulikt smittepotensiale. Utgangspunktet må fortsette å være mest mulig frihet gjennom pandemien, og noen unntak der helt frie tøyler garantert resulterer i redusert frihet.

Mest lest

Arrangementer