Nyheter

Autoritære «liberalister» i FrP

Sylvi Listhaug leder programkomitéen for Fremskrittspartiets stortingsprogram for 2021-2025. Det påståtte liberalistiske partiet vil nok på denne måten markere en ny vei videre i norsk politikk.

I Dagbladet kan vi lese at Listhaug nå jobber frem forslag til programmet som kan sammenlignes med nåværende og tidligere autoritære ismer, blant annet gjennom et forslag om å straffe familiene til ungdommer med innvandrerbakgrunn ved lovbrudd.

Sylvi Listhaug. Foto: FrPMedia

I programforslaget fra FrP og Listhaug står det:

«Foreldre har et ansvar for å følge opp sine barn. Det bør derfor kunne få konsekvenser for foreldrene dersom barn under 16 år begår kriminalitet. Avhengig av alvorlighetsgrad bør konsekvensene spenne fra å betale for barnas ødeleggelser til å miste oppholdstillatelse i Norge. Fremskrittspartiet mener det bør innføres en rekke tiltak for å motvirke gjengdannelser og “svenske tilstander”.

Som et påstått liberalistisk parti, med enkeltindividet i fokus, er forslag som dette uforståelig og ikke minst uforenlig med liberalistiske idealer. Ethvert individ må stå til ansvar for egne handlinger, men at foreldre og annen familie må ta del i denne straffen, er ikke mindre enn skandaløst for et politisk parti i vårt velutviklede samfunn. Om foreldre blir utvist fra landet, rammer jo det eventuelt også andre barn i familien. Her blir altså flere uskyldige ofre straffet, om dette skulle bli gjeldende politikk.

Nasjonalkonservatismen øker tydeligvis i FrP. Fortsetter denne dansen blant de ulike gruppene internt i partiet, vil nok ikke de liberale kreftene vinne.

Mest lest

Arrangementer